torsdag 26 mars 2015

99. De kommande domarna

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 18; kap. 99; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Låt alltså alla fyllas med ödmjukhet och anspråkslöshet. Genom detta kommer ni att ge varandra den största och mest äkta mänskliga ära och leva och ha kontakter med varandra i fred och ro. 
[2] Men törst efter ära och stolthet kommer att väcka förbittring, brott, förakt, agg, ilska och slutligen hämnd, krig och dess onda följdverkningar. Den som är stolt och törstar efter ära är också alltid full av egenintresse och girighet, och den sorgliga följden av det faktum att han bara vill tillägna sig allt för sig själv för att öka sin världsliga ära, blir att hundratals och tusentals människor omkring honom inte har någonting och måste leva i största fattigdom och nöd, vilket var fallet under Noaks tid, och också kommer att vara fallet än mer under den nya hedendomens sista tid.
[3] Men detta ondskefulla och fullständigt helvetiska tillstånd bland människorna kommer att bli den dom som de kommer att orsaka sig själva. Det enorma antalet fattiga och förtryckta människor kommer slutligen att resa sig mot sina extremt arroganta förtryckare och kommer att göra processen kort med dem, och detta kommer att bli en andra syndaflod av de slutligen alltför dåligt och alltför tungt förtryckta fattiga människornas eld.
[4] Men under den tiden kommer också en naturlig brand att förstöra många platser. Ty på grund av en alltför högt uppblåst strävan efter jordisk vinst under denna tid, kommer människorna som elakartade maskar att tränga in i jordens djup, och där söka alla slags rikedomar och också hitta dem. Men när de väl kommer att ha nått de mäktiga lagren av de begravda gamla skogarna i jorden och använder dem för glödgning och smältning av metaller och ytterligare för många andra saker, då kommer också den senaste domen, som de färdigställt för sig själva, att stå för dörren.  
[5] Ändå kommer de människor att lida mest som då lever i jordens kungars och mäktigas stora städer vid denna tid.
[6] Förbli därför alltid mild och ödmjuk, och därmed i äkta kärlek till nästan, så kommer ingen dom att falla över er, eftersom där människorna under denna tid   lever efter mina föreskrifter, blir det ingen yttersta dom. Jag har berättat detta nu i förväg i syfte att ni också kommer att berätta och förkunna det för folket, så att till sist ingen kan komma med ursäkten att han inte hade blivit varnad för faran."
[7] De sade alla: "Herre och Mästare, med Er hjälp kommer vi sannerligen inte att sakna glöd för den goda och sanna saken. Men det finns många människor på jorden, som är stor och omfattande, och vi kommer inte kunna komma till varje plats, och därför kommer det onda att fortsätta att ta överhanden mellan det som är bra och sant, och vi förmodligen inte kommer att kunna begränsa det helt."
[8] Jag sade: "Ni kommer definitivt inte att hållas ansvariga för det, precis som varje riktigt bra person i Mitt namn. Ty det är tillräckligt att sanningen förkunnas för folket. Om de kommer att leva och handla i enlighet därmed, är helt och hållet deras problem. Vem som än kommer att leva och handla i enlighet med det, kommer inte  att utsättas för domen, utan kommer att få evigt liv och bli välsignad."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.