torsdag 26 mars 2015

41. Herrens förklaring till att "äta hans kött och dricka hans blod"

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 41; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Nu sade lärjungarna: "Herre och Mästare, den här lektionen som du gav oss kan förstås väl. Men en gång i Kapernaum där så många människor från alla regioner i närheten av Jerusalem följde dig och du då gav en liknande undervisning om att äta ditt kött och dricka ditt blod, var det helt klart en svårsmält undervisning, nämligen för de människor som inte förstod dina enkla, klara ord som de borde förstås utifrån dess verkliga innebörd. Och det är därför som många lärjungar på den tiden lämnade dig. Vi själva förstod det inte till att börja med, men värdshusvärden, som aldrig har varit en av dina lärjungar, gav oss den rätta tolkningen. Och om vi nu jämför den undervisningen med detta, så betyder det samma sak som du nu mycket begripligt och tydligt har förklarat för oss. Har vi rätt eller fel? "
[2] Jag sade: "Verkligen, eftersom bröd och kött är ett och detsamma, liksom vin och blod. Och vem som än genom mitt ord äter himlarnas bröd och dricker livets vin genom att handla i enlighet med det ordet, alltså genom att utföra gärningar präglade av sann, högst osjälvisk kärlek till Gud och sin medmänniska, äter också mitt kött och dricker mitt blod. Ty eftersom det fysiska brödet som äts av människor förändras i människan till kött och det vin som dricks förändras till blod, så förändras även Mitt ords bröd i människans själ till kött och den aktiva kärlekens vin förändras till blod.
[3] Men när jag säger: "Vem än som äter mitt kött", så anges det genom detta också att han inte bara lagt mitt ord på minnet i sin hjärna, utan samtidigt också tagit det till sitt hjärta, vilket är - som jag redan sagt - själens mage. Och han har gjort samma sak med den aktiva kärlekens vin, som genom detta inte längre är vin utan redan livets blod. Ty minnet och människans förnuft är i förhållande till hjärtat precis som munnen i förhållande till den fysiska magen. Så länge som den fysiska brödet fortfarande befinner sig mellan tänderna i munnen så är det ännu inget kött utan bröd. Men när det tuggas och kommer ner i magen och där blandas med magsaften, så är det, vad gäller dess mindre födopartiklar redan kött, eftersom det motsvarar kött. Så förhåller det sig också med vin eller vatten, som förvisso innehåller också ämnen till vinet. Ty utan vatten, vilket bärs av jorden för att utfodra alla växter och djur, skulle vinrankan dö. Så länge som vinet behålls i munnen kommer det inte att förändras till blod. Men i magen kommer det mycket snart att förändras till det.
[4] Den som hör mitt ord och behåller det i sitt minne, behåller därför brödet i själens mun. När han på allvar börjar grubbla på det med sitt förnuft, så tuggar han brödet med själens tänder, Ty förnuftet är för själen vad tänderna i munnen är för den fysiska människan. 
[5] När mitt bröd, således min undervisning, grubblas på av förnuftet, eller har förståtts och godtagits som hela sanningen, så måste det av kärlek till sanningen också godkännas av hjärtat, och genom den beslutsamma viljan så måste det omvandlas i gärningar. När detta sker så förändras ordet till kött och genom den allvarsamt beslutsamma viljan till själens blod, som är min Ande i honom, utan vilken själen skulle vara lika död som en kropp utan blod. 
[6] Den allvarsamt beslutsamma viljan motsvarar en fysisk mages goda matsmältningsförmåga genom vilken hela kroppen hålles frisk och stark. När magens matsmältningsförmåga är svag är hela kroppen redan sjuk och svag och blir till och med sjuk av den bästa och renaste mat.
[7] Det är samma sak för själen i vars hjärta viljan att omvandla undervisningen i handling har blivit försvagad. Han uppnår inte den fulla, friska, andlig kraften; är splittrad, faller lätt för alla typer av tvivel och invändningar, och smakar en gång det ena och därefter någon annan typ av föda för att se om man kanske kan få en bättre och mer stärkande effekt. Men genom detta är själen, som en gång har blivit lite sjuk, fortfarande inte helt hjälpt. "Ja", frågar ni er själva, 'kan en sjuk själ då inte hjälpas alls? ' Jovisst, säger jag. Men hur?"

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.