torsdag 26 mars 2015

3. Att omvända med hjälp av mirakler

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 25; kap. 3; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag sade: "Min käre Johannes, det du sade var riktigt och helt sant. Det är så 
min lära skall föras ut till de andra folken och på detta sätt kommer den också att bära god frukt under lång tid. Men när den tvingas på människorna genom alltför många mirakel, liknar den ett framtvingat mognande, som sällan har äkta inre kvalité och faktiskt inte kan bevaras särskilt länge. 
[2] Därför att allt, som har påskyndats för att mogna, har liten inre andlighet och kommer snabbt och lätt att ruttna och förgås. Allt som snabbt och lätt kan uppnås, ter sig som byggaren, som med lite omkostnader byggde sitt hus på lösan sand och när stormarna och skyfallen kom så kunde det inte stå emot dessa utan föll ihop. Det är samma sak med läran om Guds Rike, som förkunnas och påtvingas folket med många tecken och mirakler. 
[3] Jovisst, folk tar till sig läran snabbt och lätt men när frestelser och prövningar under tidens lopp kommer över dem, det vill säga folk som frestar dem med en annan falsk lära, vet de inte vad de skall hitta på för att bemöta dessa - förutom med de mirakler som de fått uppleva. När nu frestarna, som är falska lärare och profeter, utför sina falska mirakler inför ögonen på sådana framtvingat mogna kristna, så har dessa framtvingat mogna kristna ingenting med vilket de kan bekräfta min läras inre sanning. Då faller de av och vänder sig till de falska lärarna och profeterna.  
[4] Sådana människor är som vass som vajar för vinden, därför att de fortfarande inte förstår sanningen inom sig. 
[5] Men vinden kan inte spela detta spel med ekträd och cederträd. Folk som är omvända till min läras äkta sanning är som ekträd och cederträd. Falska lärare och profeter kan spela sitt vindspel tusenfaldigt med dem, men de kommer ändå inte att böja sig, ty den inre sanningens kraft är mäktigare än alla andra krafter på hela jorden. 
[6] De av er som godtar detta som en grundregel, när ni sprider min lära, blir sannerligen som såningsmannen, som endast sådde sitt vete på de bördiga fälten och som snart därefter skördade hundrafalt. Men den, som inte alls eller i mindre utsträckning följer denna grundregel, utan sår sitt vete på gator och vägar, på stenar och klippor och mellan törnen och tistlar, får endast en mager skörd för sitt arbete och slit. 
[7] Så inte heller ni skall göra en stor sak av de mirakler, som jag utförde, utan istället är det bättre att väldigt tydligt visa dem de mirakler och tecken som jag utför varje dag inför var och en. Då kommer ni att skörda mycket bättre frukter i överflöd, istället för att i detalj berätta för folk om mina mirakler. Ty när folk inser att jag är herre och mästare över allting i evighet, så inser de också att ingenting var omöjligt för mig under mitt fysiska liv.
[8] Den som förstår detta, låt honom handla därefter och han kommer att ge mig goda frukter. Men jag säger er också nu att det fortfarande finns några av mina lärljungar, som inte förstår detta såsom min lärljunge Johannes förstår det. Därför kommer hans ord att finnas kvar till tidens ände, men så är det inte med alla era andra lärljungars ord, särskilt inte den som pratar vitt och brett för att sprida mina mirakler."
[9] Dessa mina ord liksom Johannes tidigare ord gillades inte av några av de andra lärljungarna, som var närvarande. Icke desto mindre vågade ingen protestera mot detta.  

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.