torsdag 26 mars 2015

3. Teknologins tidsålder

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 12; kap. 3; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]
[1] (Herren) - Men till slut kommer det en tid då människorna uppnår stora kunskaper och färdigheter om alla slags ting och bygger alla slags maskiner som utför alla mänskliga uppgifter precis som levande tänkande människor och djur; men genom detta blir många människor utan arbete och de fattiga arbetslösa människornas magar kommer att hungra. Sedan ökar människans elände till en otroligt hög nivå. Då kommer människorna att omedelbart uppväckas till insikt av Mig en gång till och de kommer att kungöra Mitt namns sanning i mer än 200 år. Det går bra för dem som vänder sig till det, fastän deras antal kommer bara att vara litet!
[2] Men när antalet av de rena och goda har minskat som på Noaks tid kommer jorden åter att hemsökas av en universell dom vid vilken varken människor eller djur eller växter kommer att skonas. Deras dödliga, eldssprutande vapen kommer inte längre att vara till någon nytta för det stolta folket, inte heller deras befästningar eller järnvägar på vilka de rör sig med en pils hastighet. Ty det kommer en fiende från luften och förintar alla dem som alltid har gjort det onda. Detta kommer sannerligen att bli en krämarnas och valutaväxlarnas tid. 
[3] Det som Jag gjorde alldeles nyligen i templet i Jerusalem mot valutaväxlarna och duvförsäljare, skall Jag göra i stor skala över hela jorden och tillintetgöra alla sälj- och valutaväxlingsstånd genom den fiende som Jag skall sända till jorden från luftens utsträckta vidder som en blixt och med ett stort rungande oljud. Emot denne kommer sannerligen alla jordens arméer att kämpa förgäves. Den väldiga oövervinnerliga fienden kommer emellertid inte att skada Mina få vänner utan skona dem för en ny plantskola som producerar nya och bättre människor. 
[4] Förstå detta väl! Men tro för all del inte att Jag vill ha det på det sättet och att det därför är förutbestämt. Inget kunde vara Mig och er mera främmande! Ändå kommer det att bli som tiden före Noak. Människorna fortsätter att i ökande omfattning ställa sina värdsliga kunskaper och förvärvade färdigheter i det ondas tjänst och kommer att av sin egen fria vilja förorsaka sig själva och slutligen hela jorden all slags dom från djupet av Min skapelse. Men då kommer Jag att säga tillsammans med er, Mina ädla romare: Volenti non fit injuria!
[5] Ja, människorna skall faktiskt ha allting i beskuret och begränsat skick, bygga sina jordiska liv i välstånd och skona sina händer från hårt arbete för att vinna mera tid för utvecklingen och förädlingen av sina hjärtan och själar och alla skall omedelbart bli fulla av glädje i Mitt namn under hela sitt liv; men bland dem skall det inte finnas några lidande eller bedrövade människor, förutom en självsvåldig syndare emot varje väl fastslagen ordning i Mitt namn!
[6] Men om tillsammans med människornas naturligt ökande färdigheter också deras själviskhet, girighet och maktrofferi ökar och således de mänskliga sinnena förmörkas så kan naturligtvis inte heller dåliga följder undvikas!  Ty om ni snabbt sätter ner den ena foten efter den andra om och om igen, så kan följden av detta snabba förfaringssätt inte undvikas. Men den som tvekar med sin fot kan inte klaga över att till och med en snigel hinner upp honom. Att falla från en hög höjd för uppenbarligen med sig att kroppen dör; men om någon vet detta av erfarenhet och ändå hoppar från en hög höjd ner i djupen - vad kallas sådant?
[7] Skåda, det är blind lättfärdighet och de fruktansvärda följderna av detta är inte Min vilja, utan istället den Min eviga ordnings oföränderliga lag, som inte kan lättas på varken på någon särskild plats eller ännu mindre i allmänhet! Eller tror ni att Jag därför borde ta bort den destruktiva hettan från elden så att en idiot som kastar sig själv i elden inte skulle lida någon skada? Eller borde Jag avlägsna från vattnet det som gör det till vatten och att en person kan drunkna i det antingen genom bristande varsamhet eller genom att ha blivit knuffad av någon eller genom eget uppsåt?!"

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.