torsdag 26 mars 2015

12. Att veta att Jesus är Gud är en förutsättning för att verkligen älska Gud.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 12; kap. 12; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag sade: "Visst - ty den som befinner sig i Min kärlek befinner sig i allting som kommer från Mig! Men utifrån endast min kärlek kommer ni antagligen att ha svårt att inse vem Jag är ! Ty hör upp, ni kan älska er hustru väldigt mycket och väldigt starkt på samma sätt som er hustru också kan älska er; men därför blir varken ni eller er hustru en gud !
[2]  Om ni endast älskar Mig som en äkta, om också mycket god och förnuftig person, och Jag på samma sätt er, så kan vi vandra tillsammans under eoner av år och ni kommer lika lite att känna igen Mig och ta emot Mig som en Gud som Jag er, som visst inte är någon Gud utan endast en Guds skapelse.  
[3] Men om ni vill värdesätta Mig som den Jag är inför er så måste Jag låta er känna igen Mig som sådan genom ord, tal och handling. Men om ni verkligen har känt igen Mig genom detta och lärt er att genom Min kraft och visdom förstå att Jag tydligen är mera än en helt igenom god och förnuftig person, endast då kommer ert hjärta att ödmjukt sänka sig ned i stoftet inför Mig och då i sådan riktig ödmjukhet brinna högst aktivt i all kärlek mot Mig; och ni kommer då uppriktigt och tillitsfullt att finna de mest levande skäl att älska Mig, er Gud och skapare. 
[4] Den som inte erkänner Mig som Gud kan verkligen inte älska Mig som en Gud över allt annat ! Men skulle ni någonsin ha kunnat igenkänna Mig som Gud om ni bara hade skådat rent mänskliga gärningar och handlingar och tal från Mig ? Säkert inte ! Och skulle er kärlek till Mig ha blivit så mäktig om ni inte hade upptäckt något gudomligt i Mig ?! Men genom det faktum att Jag skulle ha gripit er endast med all den kärlek och tillgivenhet som en brudgum sin brud, så skulle ni inte ha kunnat förstå att den allra högsta Gudens ande lever och verkar i tanke, ord och handling i Mig utan istället skulle bara Min visdom och Min kraft tillkännagivit detta för er, och därför är det inte helt rätt om ni kallar Min stora visdom och kraft ett högst skrämmande hav av eld och om ni har åsikten att folk aldrig borde ha något att göra med det. Faktiskt det motsatta !
[5] Människorna borde med all glupskhet söka Mitt Rike i allting och över allt annat. Och eftersom de är på väg att bli Mina barn borde de alltid börja bli mer och mer hemma i sin Faders stora hus i varje sfär och förhållande. På detta sätt kommer de sedan att växa i äkta kärlek full av ödmjukhet och de kommer därigenom att ha en ännu större glädje fylld med kärlek till sin Fader och Fadern också till dem.
[6] Om människorna kommer att handla och leva ett sant liv i och genom Min visdom, kärlek och makt, så kommer de också helt och hållet att bli det som de faktiskt borde vara. Som Mina barn kommer de att bli lika fullkomliga som Jag själv är fullkomlig och kommer inte längre att betrakta Min gudomliga visdom, makt och storhet som ett skrämmande hav av eld. Jag tror att detta nu också kommer att stå klart för er!
[7] Ändå säger Jag också till er alla att under tiden så bör ni inte undervisa folken om allting som Jag nu visar för er. Lär dem att erkänna Gud över allt annat, att ha en levande tillit till Honom och att älska Honom över allt annat! Allt annat kommer Anden Själv att avslöja för dem när tillfället kräver detta."  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.