torsdag 26 mars 2015

5. Jordens framtida katastrof. Guds barn kommer att vara trygga.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 12; kap. 5; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Cyrenius säger: "Vi skulle säkert ha förstått det; men denna förståelse är en liten tröst för människorna på denna jord! Vad har man då för användning av den bästa av läror om människorna med tiden kan falla ifrån igen och sedan medverka till hela jordens förstörelse ! Ja, om vi, som Dina vittnen, hade liv på åtminstone tusen år och våra yngsta lärljungar då hade precis lika långa, skulle det vara tillräckligt för att hålla läran ren. Men om Du enligt Din ganska tydliga varning först och främst Själv lämnar denna jord kroppsligen och för det andra undren inte inträffar så ofta - ja, då vet jag inte vem som bär skulden till om jorden blir totalt och fullständigt förstörd genom idel dårskap från människornas sida! Vad är det för mening med att de överlever några tusen år från och med nu men tydligen ändå kommer att tillintetgöras?!
[2] Jag sade: "Min vän, om inte heller du vid denna tid fortsätter att leva i grov materiell form såsom du nu lever, tänker och talar, så kommer du ändå att fortsätta att leva som en ande i evighet, väldigt mycket klarare medveten, starkare och kraftfullare. Och du kommer att bevittna allt det som då kommer att hända och ofrånkomligen tillåtas av Mig. Men du kommer förvisso att gå med på allting och kommer dessutom att bidra med en hel del för att tukta människorna och kommer med miljoner andra andar att nalkas Mig väldigt många gånger för att ge jorden en ny ordning och form! Men Jag kommer då alltid att förmana er alla att ha tålamod och kärlek.  
[3] Och när saker och ting börjar bli så galet förvirrade på jorden kommer du i Mitt rike att glädjas mycket och säga: Nå, äntligen låter Herren den skriande orättvisan bland folket på den materiella jorden få känna på Hans käpp! Tänk bara på att jag aldrig har låtit det saknas personer fyllda med min Ande, inte ens bland de värsta hedningarna! Inte ens 50 år passerade - förrän återigen människor fanns som visade folket den rätta vägen! Nu har Jag kommit Själv som en människa på denna jord som är bestämt för ett stort öde. Efter Mig kommer människor omedelbart att sändas till världens barn fram till världens slut och kommer hela tiden att omvända många till det sanna ljuset.
[4] Inte ett enda dyft kommer att gå förlorat av denna undervisning som nu har bibringats er. Ändå kommer detta att ha liten betydelse för mänskligheten i allmänhet som, så länge som det finns - och måste finnas - materia, kommer att befinna sig i ständig konflikt med den rent andliga sidan. Men låt ingen känna rädsla på grund av det. Ty det kommer alltid att finnas många som är kallade, men bland dem endast ett fåtal som är utvalda.
[5] De som följer de utvalda, för dem kommer Jorden alltid att erbjuda en trygg plats. Men de som är alltför döva och blinda i sina hjärtan kommer alltid att av och till sållas bort som ogräset från det rena vetet. 
[6] Jorden kommer därför att bestå så som den förelåg efter Noak, och kommer att hysa mina mera begåvade barn. Endast det alltför vitt utbredda svineriet kommer att avlägsnas från den och komma till en annan anstalt för rening, som det verkligen inte råder någon brist på i Mitt evigt stora rike och som det för evigt inte kommer att råda någon brist på. Men sådana varelser kommer aldrig att bli Mina barn. Ty för detta krävs att man värdesätter Mig på rätt sätt och älskar mig över allting.
[7] Ty nu talar jag inte som mirakelläkaren Jesus från Nasaret, utan istället som Honom som haft sin boning inom Mig i evighet - som Fadern full av kärlek och barmhärtighet talar Jag till dig och som den ende Guden som säger: Jag är Alfa och Omega, den eviga början och hela oändlighetens ändlösa, eviga slutmål. Det finns ingen annan Gud jämte Mig"!

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.