torsdag 26 mars 2015

42. Vad det betyder att verka i enlighet med Guds ord

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 42; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Lyssna, när någon är dålig i magen, tar han genast en drink av för er väl kända örter, genom vilka den dåligt smälta födan flyttas bort från magen och tarmarna på det välkända naturliga sättet. Dessa dåligt upptagna födoämnen kan jämföras med de invändningar som tas upp av själen, nämligen om han helt och hållet bör tro på det ena eller det andra och handla därefter. 
[2] Så fort den dåliga fysiska magen har rensats, vad måste då göras för att göra den tålig igen och få den att förbli tålig? En sådan person bör verkligen vara i farten, och samtidigt motionera mycket i den friska, rena luften. På detta sätt kommer magen först och främst att återfå sin fulla och friska kraft. Se, detta är också vad själen borde göra. Hon måste rensa sitt hjärta från alla falska läror, felaktiga föreställningar och idéer. Sedan bör hon ta till sig sanningen som jag lär er, med kärlek, med uppsåt och fylld av tillit och vara sysselsatt och verksam med den. Genom detta kommer hon då snart att bli mycket starkare och även bli helt frisk beständigt.
[3] Därför bör ingen av er bara vara lyssnare, utan bör också med allvar och nit verka efter mina ord. Då kommer på mycket kort tid alla invändningar och tvivel att ha försvunnit från hennes själ.
[4] Kroppens fysiska mage, om den är sund och stark, kan i sig ta upp all slags ren och vid behov även oren föda utan att ta skada. Ty genom sin verksamhet tar den bort allt som är orent från sig själv eller omvandlar det till något rent. Och detta är också vad den starka och helt friska själens mage gör. Och för den rena är sålunda allt rent. Och inte ens den mest orena andliga stank av pesten i helvetet kan orsaka några skador på henne. 
[5] När ni helt och fullt äger Mitt rike inom er, kan ni gå över ormar och skorpioner och dricka gift from helvetet utan att lida skada på minsta sätt.
[6] Om ni nu alla har förstått detta väl och har begripit det, kommer ni nu också att förnimma, enligt den fullständiga levande sanningen, vad jag ville att ni skulle förstå i Kafarnaum med att "äta mitt kött" och "dricka mitt blod". Och från och med nu kommer ni inte längre att kalla det en svår lära.
[7] Det är svårt, till och med när det gäller den synliga naturliga världen, att för den rena mänskliga förnuftet förklara många sakers och företeelsers djupare orsaker på ett sådant sätt, att det kan förbli fritt från alla eventuella fel, som ger näring åt den falska vidskepelsen, och att det på detta sätt kan vandra på sanningens väg. Hur mycket svårare blir det då inte för hjärnans rena förnuft att förstå de himmelska andliga tingen, krafterna, verkningarna och företeelserna, som är osynliga för människans fysiska öga och att göra det förnimbart för själen. 
[8] Därför säger jag alltid till eder: ni kommer att invigas i all den visdom, som hör ihop med den andliga, himmelska livets villkor och dess kraft och makt, endast när ni helt har blivit födda på nytt i min ande på det sätt som jag utförligt och klart har visat eder. Och fråga er själva nu, om ni också fullt ut har förstått den korrekta och fulla sanningen i allt detta."
[9] Lärjungarna sade: "Ja, Herre och Mästare, om du för oss uppenbarar Guds rikes hemligheter på detta sätt, så är de också lätta att förstå för oss.  Men när du talar i liknelser, då är för oss betydelsen av Dina ord alltid svåra och går ibland inte alls att förstå. När du därefter emellertid förklarar liknelserna för oss, inser vi att endast den gudomliga allvisdomen kan skänka sådana bilder och liknelser. Åh, Herre, vi tackar dig från djupet av vårt hjärta för ditt mer än stora tålamod och din kärlek till oss. Om vi som människor någonsin skulle försvagas och tröttas ut på vägen till den sanna nya födelsen - återfödelsen av din Ande i oss - lämna oss då inte, Herre, utan stärk oss och låt oss aldrig försvagas. Och när våra sinnen blir räddhågade och sorgsna när Du i framtiden inte längre kommer att synligt vandra bland oss, kom då med din barmhärtighet och medkänsla och trösta oss, och återuppliva vår kärlek, vår tro, vårt hopp och våra förväntningar."
[10 ] Gästgivaren och hans hälbrägdagjorda högsta medhjälpare sade: "Herre och Mästare, vi ber dig också om det som lärjungarna har bett dig."
[11] Jag sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: det som ni  i mitt namn beder Fadern, kommer också att ges till eder. Var kan ni hitta en fader bland de människor, som för det mesta är onda, som skulle ge en sten åt ett barn när han bad honom om en bit bröd eller som skulle ge en orm till en dotter när hon bad honom om en fisk? 
[12] När människor som är - som redan sagts - bara elaka, kan ge sina barn alla slags goda gåvor, hur mycket mera kommer då inte Fadern i himlen, som är den Ende som är mera än god, att göra goda gärningar för dem som kärleksfullt och tillitsfullt ber honom. 
[13] Därför kan du alltid ha ett glatt hjärta och vara på gott humör, eftersom den heliga och mer än goda fadern alltid vakar över dig och tar hand om ditt välbefinnande och din själs frälsning.
[14] Och Fadern är i mig, på samma sätt som jag alltid och för evigt är i honom. Och jag ger er full förvissning om att jag fram till tidens ände på denna jord aldrig kommer att lämna eder såsom föräldralösa. 
[15] Sannerligen säger jag eder: jag skall komma till honom som verkligen älskar mig och håller mina bud och jag skall uppenbara mig för honom. Och då kommer alla att kunna övertyga sig om att han inte är som en föräldralös i denna värld. Den som jag på detta sätt kommer att avslöja mig för bör dock inte hålla det för sig själv, utan bör också förtälja om denna tröst för sina bröder, så att även de kan bli tröstade och styrkta genom detta. 
[16] Den som gärna ger de svaga styrka, tröstar dem som sörjer och gärna hjälper dem som lider, kan i alla dessa ting förvänta sig en tiofaldig livsbelöning från mig. Ni kan alltid vara helt säkra på det."
[17] Dessa mina ord gjorde alla nöjda och glada, och gästgivaren lät våra bägare återigen fyllas av hans bästa vin, och vi drack och pratade sedan också med varandra i ungefär en timme.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.