torsdag 26 mars 2015

62. Herrens största mirakel: Hans ord

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 20; kap. 62; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Efter att vi avslutat måltiden och rest oss från bordet, frågade värdshusvärden en lärjunge, om jag någonsin hade utfört ett sådant mirakel förut.
[2] Lärjungen sade: "På samma sätt har ofta tusentals människor plötsligt fått näring i det fria. Dessutom har Herren flera gånger, när vi inte haft något vin, utan bara vatten - och inte av den renaste sorten - genom Sin vilja förändrat detta till det bästa av viner inför oss och många andra. På samma sätt har Han också med Sitt ord och Sin undervisning gjort vår gamla, skämda och oroliga tros vatten levande, som det bästa av viner. Sannerligen, på knappt 2 1/2 år har Herren gjort extremt många stora under - så många att de knappast kan räknas längre, eller beskrivas i böcker. Men det största miraklet är Hans Ord, som står kvar i evighet. Den som rättar sig efter det, kommer att få ett evigt liv i honom.
[3] De tecken, som Herren utför nu, vittnar emellertid endast om det faktum att Han är Herren. I framtiden kommer det dock inte längre att vara Hans mirakler som vittnar om Hans gudomliga ära, utan Hans lära i de människors hjärtan som lever och handlar i enlighet därmed, eftersom denna kommer att frambringa det lycksaligaste tecknet på det sanna och klara liv, som är medvetet om sig själv. Och det är mer än om Herren nu i vår närvaro skulle göra aldrig så stora underverk,om vilka vi och våra efterträdare säkert kommer att kunna berätta för senare avkomlingar, men vilka dessa endast kommer att tro oss till hälften eller förmodligen ofta totalt inte tro alls. Och därför har de under som nu görs bara lite inverkan för att öka tron hos senare generationer, men den undervisning som ges till dem kommer att göra detta, vilket i sig självt innehåller den klaraste och mest obestridliga sanning.
[4] Min vän, det faktum att vi är här är visst, sant och helt säkert, och ingen av oss tvivlar på att Herren nu har gjort stora under inför våra ögon, men om cirka 100 år, kommer allt detta att tillhöra den världsliga historiens rike, och detta - precis som alla andra saker som hör till det riket - kommer huvudsakligen att ifrågasättas och kommer inte tros av många.
[5] Men den enkla sanningen, att 2 gånger 2 är 4, kommer orubbligt att stå fast ända tills allting upphör att finnas till, och så även undervisningen från Herrens fromma mun enligt vilken varje människa bör känna Gud, tro bara på Honom och älska honom mer än allt annat och sina medmänniskor såsom sig själv. Det är en livets sanning som aldrig kan ifrågasättas. Därför att utan den sanningen kunde för det första inget gemensamt mänskligt samhälle existera, som endast här på jorden följer en tid och är materiellt till sin natur. Och för det andra för att utan denna sanning och tillämpningen av den, skulle ingen själ kunna få evigt liv från Gud. För kärleken är livets eviga ande och därmed livet självt, i sig och för sig.
[6] Sedan när människorna saknar varje slags kärlek emellan sig och när det gäller Gud, så följer också av detta den matematiska sanningen att de också kommer att sakna det inre livet och faktiskt själens enda sanna liv. Bry er därför i framtiden endast om den lära som Herren har uppenbarat för oss, och dess mycket upplysande sannings Ande, och handla därefter för att få evigt liv, ty under kan varken ge er eller någon annan evigt liv.
[7] Det faktum att Herren i sig själv är allsmäktig i evighet och besitter den högsta visdom har inte bara visats för oss genom underverk som utförts nu, utan detta har också bevittnats i alla tider och inför alla människors ögon genom den stora skapelsen, som hela tiden högt ropar ut för alla tänkande människor: "Bakom dessa otaliga många och kloka, stora verk måste det döljas en extremt klok och allsmäktig, evig förman." Men även om människan kommer att höra hans rop och kommer att börja söka efter förmannen på det ena eller andra sättet - och han kommer att må bra av det - så kommer han fortfarande att känna av sin egen maktlöshet och svaghet, som han inte kan förvandla till en from kraft.
[8] Men om ni nu lever och handlar i enlighet med Herrens lära som har uppenbarats för oss, kommer er maktlöshet och svaghet att förändras inom er genom den gudfruktiga kärlekens kraft till en förmåga och styrka som är er egen. Och det kommer säkert att vara mer lyckligt för er än om ni fortsatte att vara vittne till ytterligare många flera tusen underverk men ändå vore kvar i er gamla maktlöshet och svaghet. Som ni förstår så är det här min väl underbyggda mening. "
[9] Jag sade till lärjungen som hade talat så: "Nataniel, till dig behöver jag inte säga längre: 'Hur länge måste jag tåla er innan ni förstår Mitt rike', eftersom du redan har mottagit rätt förståelse, och därför säger jag nu till dina ord: 'amen', och bekräftar allt som du har sagt som en äkta sanning fullt ut, för det är som det är och som det  kommer att förbli.
[10] Den som söker Mig i mina gärningar och under, kommer att få en mycket tung och svår uppgift, och han kommer lätt att försvagas under sin stora last och börda, men den som söker Mig i och genom kärlek, kommer snart och enkelt att hitta mig i sig själv som allt livs kraft. Och när han har funnit Mig, har han funnit allt,
nämligen evigt liv och dess kraft, förmåga och visdom. Detta är vad ni alla bör komma ihåg väl och även förkunna för andra människor. 
[11] Men låt oss gå ut nu och se oss lite omkring för att se vad som händer här och där."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.