torsdag 26 mars 2015

39. Vid tidens slut före Herrens 2: a återkomst

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 39; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag sade: "Det är verkligen anmärkningsvärt hur lite ni fortfarande förstår om saker och ting. Jag har redan så ofta förklarat för er varför den jordiska tiden, som ni tror, inte kan beräknas exakt och med säkerhet, såsom jag mycket exakt i förväg skulle kunna berätta precis i vilket ögonblick det ena eller andra berget och dess klippiga toppar kommer att förstöras av en blixt. Därför att i det fallet så har vi att göra med fixerad materia som i allt är helt beroende av kraften i min vilja, men med människor som har en fri vilja som fattar egna beslut, så sker det inte på samma sätt. Orsaken till det har Jag redan ofta visat er och ni kommer till slut att förstå det en gång, och därför ska ni inte komma till Mig med samma frågor varje gång. 
[2] Men om ni absolut vill ha bestämt 'var' och 'när' mer exakt, så kom ihåg vad jag kommer att berätta nu: där det finns ett lik, där kommer snart de fria örnarna att samlas."
[3] Lärjungarna sade: "Herre och Mästare, nu har Ni återigen sagt något som vi inte kan förstå. Vad är liket och vad är örnarna, och när kommer att finnas ett lik, och var kommer de fria örnarna ifrån?"
[4] Jag sade: "Titta bara på fariséernas ruttna och icke-troende samfund så ser ni liket. Jag och alla som tror på Mig, judar och hedningar, är de örnar som snart kommer att äta upp liket helt. Själens syndanatt är också så ett lik, runt vilken livets ljus sprider sig och förstör liket med alla dess töcken och sinnesvillor, precis som morgonen gör med natten. 
[5] När detta nu sker inför våra ögon med judendomen, som nu är utan sanning eller tro, genom vilket det har blivit ett mycket stort lik som kommer vara slut om ungefär 50 jordiska år, så kommer det också att ske i senare tider med läran och kyrkan som jag nu upprättar. Det kommer att bli ett ännu mer fruktansvärt lik än judendomen är nu. Och då kommer också ljusets och livets fria örnar över det från alla håll, och med den sanna kärlekens eld och med kraften från sanningens ljus konsumerar de det som ett lik som vill förstöra allt. Och detta kan fortfarande hända inom 2 fulla 1000 jordiska år kommer att ha passerat efter Mitt liv, som jag nu är kroppsligen närvarande här bland er - som jag också redan förklarat för er vid andra tillfällen.
[6] Sedan undrade ni precis som nu, varför detta faktiskt tillåts av Gud. Men jag har redan ofta också visat er, och så även denna gång, att jag med min allsmäktiga vilja inte kan och inte bör styra människor, liksom alla andra skapade varelser, små och stora i hela oändligheten, vilka jag har givit en fullständigt fri vilja, ett fritt självbestämmande. Ty om jag skulle göra det, så skulle inte människan vara en mänsklig varelse, utan skulle vara precis som ett djur eller en växt eller sten som är dömd av Min allsmäktighet. Förhoppningsvis kommer ni nu att inse och förstå detta och kommer inte att fråga Mig så lättvindigt om saker och ting som är uppenbara för alla dem som tänker någorlunda klart.
[7] Om det redan nu i denna tid, medan jag fortfarande går omkring och undervisar i en kropp bland er på jorden, finns ett antal personer som reser runt i Mitt namn och som också sprider Min lära, till materiell fördel för sig själva, men som också blandar det med sitt egna orena utsäde från vilket det snart, kommer att växa upp mycket dåligt ogräs mellan det magra vetet på livets och dess sannings fält, är det då så förvånande att det i senare tider i Mitt namn kommer att stiga upp ännu falskare lärare och profeter som inte har kallats, och som med svärdet i handen, kommer att ropa till folket med mäktiga ord: 'Se, här är Kristus!' eller 'Där är han!'
[8] När ni och senare edra sanna, äkta efterträdare kommer att höra och se detta så tro inte på sådana skrikhalsar. Därför att de kan lika lätt kännas igen på sina gärningar som träden på sina frukter, eftersom ett gott träd frambringar goda frukter. På törnen växer inte några druvor och på tistlar inga fikon.
[9] Vad Guds rike består av, och det enda sätt på vilket det kan manifestera sig i människan själv och där det händer, har jag just berättat för fariséerna i er närvaro. Så ni kommer säkert att inse och förstå att man inte ska tro dem som skriker: 'Titta här!', 'Titta där! Ty liksom anden befinner sig inuti människan, och allt liv, tankar, känslor, vetande och önskningar ursprungligen kommer från den och genomtränger alla fibrer, på samma sätt är också Guds rike, som är det sanna riket för andens liv, bara inuti människan och inte på det ena eller andra sättet utvändigt eller utanför människan. 
[10] Den, som accepterar det i sig själv på detta sätt och förstår det enligt den fulla, levande sanningen, kan aldrig i evighet vilseledas av en falsk profet. Men den som i sitt sinne är som en vindflöjel eller ett vass i vattnet, kommer naturligtvis med stor svårighet att hitta livets hamn som är fylld av frid och upplyst av sanning. Var därför inte någon vindflöjel eller vass, utan livets sanna klippor över vilka stormarna och vattnets vågor inte har något grepp. Har ni förstått detta väl nu?"
[11] Lärjungarna sade: "Ja, Herre och Mästare, nu har vi återigen väl förstått Dig, eftersom Du mycket tydligt och med att förståeliga ord har förklarat detta ämne för oss. Men när du ofta talar till oss i mycket förklädda liknelser kan vi inte göra något annat än att säga:'Herre, var?' och 'hur?' Men vi tackar dig även nu, som alltid, för denna nåd som Du har givit oss, och vi ber Dig att alltid ha så mycket tålamod med oss."
[12] Jag sa: "Om jag skulle vara som människor, skulle mitt tålamod med er säkert varit många gånger för litet, men eftersom Jag är Jag, som ni vet, full av det största tålamod, tolerans, kärlek och ödmjukhet, kommer ni aldrig att behöva klaga på Mitt tålamod. Men var också så tålmodiga, milda och ödmjuka som jag är med hela Mitt hjärta. Och älska varandra som bröder sinsemellan, precis som Jag älskar er och alltid har älskat er, så kommer ni genom detta att för alla visa att ni verkligen är mina lärjungar. Låt ingen av er tro att han är förmer än sin medlärjunge, för ni är alla lika som bröder. Bara jag är er Herre och Mästare och kommer också att så vara och förbli i all evighet och även under all tid i denna värld. För om fadern inte har något tålamod med sina barn, vem annars skulle då ha tålamod med dem?
[13] Nu har vi redan under lång tid arbetat med varandra för Guds rike, och under den tiden har ni också gjort så många misstag, och ändå har inte en enda av er förkastats av Mig, inte ens den som jag redan för er många gånger har pekat ut och som intill detta ögonblick fortfarande är en djävul som fortfarande inte har gjort bättring i sitt liv. Men Min kärlek och tålamod har ännu inte fördömt honom. Hur mycket mindre kommer det att fördöma dem som klamrar sig fast vid Mig med all kärlek och full förtröstan. Därför kan ni alla vara säkra på Min högsta kärlek och tålamod, ty om någon stannar i Mig, kommer jag också bo i honom."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.