torsdag 26 mars 2015

56. Helandet av den besatta Maria Magdalena

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 15; kap. 56; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Strax därefter, ungefär en kvart senare, hände det sig att romarnas vägvisare, som för övrigt var ogift och tillgänglig för promiskuösa män, på grund av för mycket vin drabbades av fruktansvärda kramper och jämrade sig ynkligt; hennes ansikte förvreds och hennes lemmar och muskler ryckte förskräckligt.
[2] Romarna blev förskräckta av detta eftersom de ansåg ett sådant beteende som ett extraordinärt malum omen (dåligt förebud). De sade: "Ve oss, gudarna har blivit rasande på oss, eftersom vi gav oss iväg för att söka efter en främmande gud! Vad ska vi göra nu? " 
[3] Lazarus sade: "Ingenting, bara stanna där ni är! Ty den här personen känner jag redan sedan en längre tid; hon har lidit av denna sjukdom i flera år nu, och det har redan hänt henne ganska ofta, särskilt om hon har fått för mycket vin i sig. Vi judar kallar detta för att vara besatta av en eller till och med flera onda andar. Under äldre tider, när det fortfarande fanns många fromma människor, kunde sådana onda andar drivas ut från en person genom en hängiven människas bön; men i vår tid så existerar sådant nästan inte längre. Naturligtvis skulle vår stora Människa omedelbart kunna åstadkomma något liknande, om Han ville!
[4] Ni förstår, detta är vad detta beteende handlar om, ingenting annat! Hur skulle edra gudar kunna bli rasande om de inte finns någon annanstans än i fantasin hos de människor som inte vet något om en sann Gud, eftersom de aldrig har hört något om Honom? Varför inte? Detta ligger i Hans eviga vishets stora plan, Han som har skapat människorna. " 
[5] Detta lugnade ner romarna, och de kunde åter titta på vägvisaren, som befann sig i ett eländigt tillstånd, och de kunde till och med inom sig själva framkalla lite medkänsla för henne.
[6] Den första romaren kom dock över till vårt bord, där vi fortfarande satt tysta, och bland alla människor hade han särskilt valt ut mig och sade: "Men, kära vän, finns det då ingen bland er som skulle kunna bistå denna olyckliga ungmö på något sätt? Ni sitter där så apatiska, medan denna stackars flicka för en kamp mot döden! Jag vill verkligen hjälpa henne, om jag kände till ett botemedel mot en sådan sjukdom. Men särskilt när det gäller sådana sjukdomar är vi romare ytterst dåligt upplysta".
[7] Jag sade: "Du har vänt dig till Mig utan att veta vem jag är. Men din förhoppning om att någon vid vårt bord skulle kunna hjälpa den besatta har fört dig till Mig. Och jag säger dig, att din ande har lett dig till rätt Människa, som kommer att kunna hjälpa henne till kroppsligt och själsligt välbefinnande. Lägg därför märke till på vilket sätt Jag för alltid kommer att hjälpa denna ungmö! "
[8] Härpå reste Jag mig upp från Min stol, gick fram till ungmön som redan var fullkomligt blickstilla, sträckte ut Mina händer över henne och hotade de sju onda andarna inom henne. 
[9] Men andarna skrek ut högt från hennes mage: "Åh Jesus, Du Davids son, lämna oss för ännu en kort tid i denna vår boning!"
[10] Men Jag hotade dem igen och i samma ögonblick lämnade de ungmön.
[11] Och ungmön reste sig upp och var så glad, fräsch och frisk som om det aldrig någonsin varit något fel på henne. Men när hon såg Mig vid sin sida och fick veta att jag hjälpt henne, såg hon bestämt på Mig och sade: "Åh, är inte detta den förunderlige mannen, för vilken mitt hjärta redan för ett år sedan började slå så häftigt! Och särskilt den mannen, som jag fortfarande älskar och som jag så besinningslöst blev förälskad i, då jag en gång bara såg honom passera förbi, kom nu för att hjälpa mig! Åh min vän, du borde hellre ha låtit mig dö än att låta mig uppleva mitt hjärtas värsta tortyr och få träffa dig igen utan att någonsin ha förhoppning om att också bli älskad tillbaka av dig! Eftersom du är en ren person och jag är en bortstött hora! "
[12] Härpå föll hon ner till mina fötter, knästående omslöt hon mina fötter och fuktade dem med tårar av kärlek och ånger.
[13] Då kom några av mina lärjungar fram och ville dra bort henne från Mina fötter, och påpekade för henne att detta inte var lämpligt. 
[14] Men Jag sade till lärjungarna: "Vad är det som bekymrar er? Är Jag inte Herre över Mig själv och nu även över henne? Om det blir för mycket för Mig, kommer Jag att tala om för henne vad som är lämpligt eller inte lämpligt! Jag säger till er: Denna ungmö har syndat en hel del, men hon älskar Mig mer än ni alla tillsammans, därför kommer hon att förlåtas en hel del. Och jag säger fortfarande till er att överallt där Mitt evangelium predikas, måste denna händelse och denna ungmö nämnas. "
[15] Därefter drog sig lärjungarna förnöjda tillbaka.
[16] Men Jag sa till flickan: "Res dig nu upp, eftersom du har fått hjälp och alla dina synder är dig förlåtna! Men gå nu och synda inte längre, så att det hädanefter inte händer dig något ännu värre ! Ty om en ond ande lämnar en person, reser han genom torra stäpper och öknar och söker efter en bostad, och om han inte hittar någonting så återvänder han. Han finner då sin gamla bostad städad och ren och får en stark önskan att flytta in igen. Men om han upptäcker att han är för svag ensam, så samlar han ihop ytterligare sju andar som är värre än han är, och alla flyttar sedan in med våld i den rengjorda bostaden. Och detta en persons andra tillstånd är då mycket värre än det första. Var därför vaksam så att inte samma sak händer dig igen! Därför, res dig upp och gå och synda inte mer! " 
[17] Här reste sig ungmön upp och på grund av all kärlek och tacksamhet kunde hon nästan inte ta vara på sig själv. Men efter en stund frågade hon Mig, om hon inte kunde stanna kvar här på värdshuset under endast en natt, eftersom det redan var sent på kvällen.
[18] Och Jag sade till henne: "Jag talade inte med din kropp utan med din själ och med dess mångfaldiga världsliga begär; med din kropp kan du stanna var du vill!"
[19] Med detta var flickan förnöjd och satte sig till bords igen, men hennes ögon vek inte för ett ögonblick bort ifrån Mig.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.