torsdag 26 mars 2015

38. Herrens 2:a återkomst

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 38; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Efter detta samtal sinsemellan vände sig lärjungarna till Mig och sade: "Herre och Mästare, Ni har redan sagt flera gånger att det kommer att bli oss givet att väl förstå Guds rikes hemligheter. Och Ni har redan också mycket tydligt uppenbarat så många saker för oss att vi andligen väl kan förstå din oändliga skapelse och fortfarande 1000 andra saker, som ingen klok världslig person någonsin kan föreställa sig och som han även genom personlig efterforskning och sökande aldrig kommer att kunna tydligt föreställa sig, varför all mänsklig kunskap fram till nu endast är fragmentarisk. Tala nu också om för oss något mer specifikt om Din Andra återkomst. Vid vilken tid kommer du tillbaka, och var och hur? Ty vi anser att även detta är en del av att förstå Guds rikes hemligheter."
[2] Jag sade: "Även detta har jag redan flera gånger mycket omfattande berättat för er. Men eftersom ni inte heller är helt genomsyrade av Min Ande förstår ni det fortfarande inte fullt ut. Året, dagen och timmen kan jag inte med säkerhet säga eftersom allt på denna jord beror på människors fullständigt fria vilja. Därför vet inte ens en ängel i himlen det utan endast Fadern och också den för vilken Han önskar avslöja det. Dessutom är det för själens frälsning inte absolut nödvändigt att veta det mycket exakt i förväg.
[3] Skulle det vara bra för någon att veta mycket exakt i förväg dagen och timmen för hans död? För mycket få som återföds i anden ja, men för otaliga människor skulle det vara mycket illa, eftersom den annalkande timmen för deras död skulle fylla dem med så mycket rädsla, ångest och förtvivlan och bli en livets stora fiende, på så sätt att de i förväg skulle beröva sig sitt liv för att undkomma ångesten inför döden. Eller så skulle de gripas av så stor lättja inför livet att föga räddning kan förväntas för själen. Så det är bättre för människan att inte veta alltför säkert på förhand, nämligen vad, hur och när detta kan och också måste komma över honom i denna värld.
[4] Jag säger er: precis som här nu kommer den tid då edra andliga ättlingar frågar när Människosonens dag kommer, och vill uppleva den dagen, och de kommer ändå inte uppleva det såsom ni önskar. Vid denna tid kommer många att stiga upp och komma fram, och med ett förklokat ansikte kommer de att säga: 'Se här', 'Se där' och 'Detta är den dagen'. Men gå då inte dit för att följa sådana profeter.
[5] Dagen för Min 2:dra återkomst kommer att vara som en blixt som går från öster till väster, högt på den molniga skyn och kommer att lysa upp allt som är under skyn. Innan detta händer - som jag redan har berättat för er flera gånger - skall Människosonen ännu få genomlida mycket och helt stötas bort av denna generation, nämligen av judarna och fariséerna, och i senare tider av dem som kommer att kallas de nya judarna och fariséerna.
[6] Såsom det hände under Noaks tid, så kommer det att hända vid tiden för Människosonens 2:a återkomst. De åt och drack väldigt glatt, de gifte sig och lät sig bortgiftas tills den dag då Noak klev in i arken och översvämningarna kom och alla drunknade. Och det kommer att hända på samma sätt som under Lots tid: de åt och drack, de köpte och sålde, och de planterade och byggde. Men på den dagen - som jag har förklarat för er mera i detalj på Oljeberget - då Lot gick ut från Sodom  regnade det redan eld och svavel från skyn, och alla omkom på grund av det.
[7] Hör upp nu, det är också så det kommer att bli och hända vid den tid
då Människosonen åter kommer att uppenbaras. Den som på den dagen kommer att vara på taket och vet att hans bohag är inne i huset, låt honom inte komma ner från taket för att få sina hushållsartiklar - vilket måste förstås på följande sätt: Den som verkligen förstår dessa saker bör hålla fast vid denna insikt och inte lämna den nivån av rädsla för att han genom detta kan förlora världsliga fördelar, eftersom dessa saker kommer att förstöras.
[8] Så också ännu en annan liknelse: den som är på fältet (friheten att förstå) bör inte vända sig om till det som ligger bakom honom (gamla bedrägliga läror och deras regler), utan bör erinra sig Lots hustru, och bör fortsätta att sträva framåt i sanning. 
[9] Jag har ännu mera att berätta för er: under samma tid kommer det att finnas två i en kvarn som gör samma arbete. Det ena kommer att godkännas och den andre att lämnas kvar, vilket betyder: den ärliga arbetaren kommer att godkännas och den oärliga och själviska att lämnas kvar, eftersom den som försöker bevara sin själ (1) för världen, kommer att förlora den, men den som förlorar den för världens skull kommer att bevara sitt liv och hjälper honom mot äkta evigt liv.
[10] Och än mer säger Jag till er: i en och samma själens natt ligger två personer i en och samma säng. Också då kommer den ene att godkännas och den andre lämnas kvar, vilket betyder: två personer kommer att utåt sett befinna sig inom en och samma trosbekännelses sfär, men den ene har en aktiv levande tro och kommer därför att godkännas i Guds levande och upplysta rike, men den andre håller bara fast vid den yttre kulten, vilket inte har något inre värde för själens liv och anden, och kommer inte att godkännas i Guds levande och upplysta rike, eftersom hans tro utan gärningar av kärlek till nästan är som vore de döda.
[11] Och vidare: det kommer att finnas två personer på arbetsfältet. Den som arbetar utan egenintresse i den levande tron på grund av kärlek till Gud och kärlek till sin nästa, kommer också att godkännas i Guds sanna rike. Men den som arbetar i samma område som fariséerna av rent egenintresse utan inre levande tro, kommer uppenbarligen att lämnas kvar och kommer inte att godkännas i Guds levande och upplysta rike.
[12] Förstår ni ? Detta är vad som kommer att hända under Människosonens 2: a återkomst och det är så det kommer att utspela sig. När ni i framtiden än djupare kommer att genomträngas av Min Ande, kommer ni också att klart förstå allt som Jag nu har sagt. Men just nu kan jag inte förklara det för er på ett tydligare och mer begripligt sätt."
[13] Lärjungarna sade: "Herre och Mästare, det är allt rätt och vi tror Edra ord, men var och när kommer det att hända, räknade enligt jordisk tid? Detta kan Ni säkert också berätta för oss."
(1) hans liv. 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.