torsdag 26 mars 2015

58 . Frågor om helvetet och dess andar.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 24; kap. 58; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] NU vände jag Mig till Högsta Domstolens stadstjänsteman och sade: "Var det din pappas ande, eller inte?"
[2] Högsta Domstolens stadstjänsteman sade: "Store Herre och Mästare, det var lika mycket honom som jag är hans jordiska son. Och han kunde inte ha varit en fantom i min fantasi, eftersom en sådan fantom inte kan tala så klokt med mig, särskilt inte om saker som är så främmande för mig som saker under vår Jords yta. Från och med nu tror jag helt och fullt på i själens oförstörbara överlevnad  efter förlusten av hans kropp.
[3] Men en sak var konstig för mig, nämligen att min far, så länge han var där, inte mötte någon av hedningarnas onda andar, och ännu mindre någon av judarnas djävul. Ändå sägs det överallt att de onda fortsätter att finnas till på den andra sidan, och att de i sin outsläckliga ilska ständigt är upptagna med att göra ont. Hur ser då dessa onda andars platser ut? Och varför hade inte min far på den andra sidan sett någon av dem än? "
[4] Jag sade: "Var inte det minsta eller alls orolig för det. De onda andarna, som kallas djävlar, återvänder till slut också in i sig själva, men där kommer de bara att hitta onda ting, vilket faktiskt är deras kärlek. Ur detta kommer de också att skapa platser för sig själva som helt och fullt motsvarar deras inre karaktär. Och de kommer gradvis att skilja upp sig i särskilda grupper beroende på graden av sin ondska, och försöka skada alla. Om de upptäcker liknande egenskaper bland folket på denna jord så finner de snart på sätt att närma sig dessa på nästan samma sätt som din far närmade sig dig. Då tar de först köttet i besittning och fyller detta med allting som man bara kan kalla dåligt och ont.
[5] De går mjukt tillväga i början och försöker dra in själen i köttet. Om detta lyckas så är själen redan så gott som förlorad för allt som är rätt, rent, gott och sant. Och Jag Själv kom i köttet till denna värld för att effektivt sätta stopp för detta gamla ofog av hänsyn till alla dem som tror på Mig och som lever och handlar enligt min lära. Se, endast Jag är Herre över allting i världen och över allting i andarnas rike. Tror på detta så kommer du att leva."
[6] Sedan tackade den Högsta Domstolens stadstjänsteman mig för denna undervisning. Men som en intelligent skarp kritiker slutade han med den slutliga frågan: "Men Herre och Mästare, hur kunde du stå ut med att se sådant ofog utan att effektivt sätta stopp för det redan för mycket länge sedan?"
[7] Jag sade: "Vad du vill, gjordes alltid av Mig, och det hände aldrig att en ganska bra människa gick förlorad. Men mänskligheten på denna jord var alltför omogen för det som händer nu, och till och med nu är den fortfarande långt ifrån tillräckligt mogen.
[8] Men för de få godas skull tog jag hand om världen, och för dem skall jag upprätta ett kungarike på den andra sidan där de kommer att vara med mig och regera med mig för evigt.
[9] I den stora världen på den andra sidan finns det redan oräkneligt många bättre judiska och hedniska andar som din far. När jag snart återgår till mitt eviga ursprungliga väsen kommer också den rätta vägen till det fullkomliga eviga livet att visas för alla dessa bättre hedningar och judar på den andra sidan. Och alla de onda själarna kommer alltid att ha friheten att göra bättring i sina liv och att vandra på ljusets väg eller att förbli i sin ondska och låta sig plågas av denna för alltid, eftersom ingen orättvisa drabbar dem för det de själva vill.
[10] På den andra sida kommer därför belöningen för de goda att vara god, men för de onda dålig. Alla kommer att befinna sig på den yngsta dagen efter att ha lämnat av sin kropp, då jag skall uppväcka var och en och ge honom hans belöning utifrån honom själv som han var, bra eller dålig.
[11] Med detta blev de frågor som du ställde till mig mer än tillräckligt besvarade. Och om jag skulle svara dig ännu grundligare så skulle du ändå inte förstå det eftersom ni alla fortfarande är barn - vad gäller er själar - och ni ännu inte kan inta fast, manlig föda. Det är därför ni först måste få näring med mjölk, men när ni har blivit stark av den födan så kommer ni också att kunna inta starkare föda från himlen."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.