torsdag 26 mars 2015

2. Herrens förutsägelse. Folkförflyttning.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 12; kap. 2; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Fram emot mitten av den mycket klara stjärnnatten rådde det nu en stor tystnad. Allas ögon och öron var riktade mot Mig i den största förväntan; ty alla väntade sig någon undervisning eller någon gärning från Mig. Men Jag lät dem under en tid förbli förväntansfulla vilket var ytterst välgörande för deras själar. 
[2] Efter en period om gott och väl en halvtimma reste Jag Mig hastigt upp och sade med hög röst: "Mina barn och vänner och bröder! Jag förstår att ni alla väntar i en mycket spänd förhoppning för att se huruvida Jag kommer att göra eller säga någonting. Men sannerligen säger Jag eder att Jag inte har något ytterligare att säga eller göra denna gång ibland eder. Ty efter att ha varit med er i 7 dagar har Jag nästan uttömt allting som är nödvändigt för er för att nu helt och fullt ta emot Mitt rike i edra hjärtan. Men er stora förväntan tvingar Mig att säga eller göra någonting inför er, trots att Mina kroppsliga lemmar också blivit lite trötta. Men vad gör inte kärlekars kärlek?! Och låna därför ett uppmärksamt öra och öppna upp edra ögon!
[3] I morgon kommer vi att skiljas åt för en lång tid och Jag kommer knappast på ett år att besöka eller sätta Min fot i detta område igen; men eftersom Jag vunnit en sådan stor seger här och därför rest ett bestående monument i detta bad-hus och i den nya hamnen som inte med lätthet någonsin kommer att totalförstöras - förutom vid den tid då tron på Mig försvinner och med den också kärleken - skall Jag också göra något mera. Men det är säkert att när tro och kärlek har försvunnit bland människorna så kommer barbariska horder att invadera dessa områden och förstöra alla monument från denna stora tidsålder, vilka sedan Moses till Mig har vräkts ut över detta land.  
[4] Det vore säkert lätt att förhindra det. Ändå kommer det inte att undvikas. Detta badhus kommer säkert att fortfarande finnas till och hamnen också och kommer inte att förstöras vid tiden för Jerusalems undergång. Men ändå kommer det knappast att bli 500 år gammalt. Ty Jag säger eder, det kommer att börja med Jerusalem. Men människorna kommer inte att bry sig om den varning som ges till Jerusalem och kommer att förfalla till alla de slag av bedrägeri, världslighet, ondska, stolthet, lögner, själviskhet, härsklystnad, hor och äktenskapsbrott. Då skall en nation från Fjärran Östern träda fram och strömma över detta land som en stor gräshoppsplåga i Egypten och förstöra allting: människor, boskap och alla städer, kommuner, byar och individuella bostäder. Och den kommer att erövra nationerna på jorden långt bort över vidsträckta områden i Asien, Afrika och Europa till den tid då en större och mera universell dom faller över alla de icke-troende. 
[5] De som emellertid förblir hos Mig i tro och kärlek går fria från denna dom. Ty Jag skall omge Mig med svärdet å deras vägnar och leda dem i krig; och varje fiende kommer att tvingas fly för Mitt svärd. Svärdet kommer att heta 'Immanuel' (Herren är med oss) och dess egg kommer att vara sanningen och dess stora tyngd kärleken från Gud, Fadern till Hans trofasta barn. Den som vill strida, låt honom göra det med sanningens egg från Gud och med kärlekens tyngd från Faderns hjärta från evigheten. När han är utrustad med detta vapen kommer han att besegra varje fiende till Mitt namn och därför varje fiende till liv och sanning."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.