torsdag 26 mars 2015

45. Innan 2.000 år.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 15; kap. 45; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] (Herren) - "Så som det går med domen över Jerusalem, så kommer det också att falla sig med en framtida stor dom över världen, då Jag kommer att bli färdig med Babylons stora sköka helt och hållet. Men det kommer att bli en dom som den under Noaks tid och som under Sodom och Gomorras tid.    
[2] Också då kommer stora tecken att äga rum på jorden, i havet och på himlen och Jag kommer att uppväcka tjänare som kommer att sia om framtiden och som kommer att tillkännage den kommande domen åtskilliga gånger. Men människans högmod vill inte höra talas om dem och även om han skulle lyssna på dem, så skulle han fortfarande inte tro på vad de säger utan skratta bort dem som dårar. Men detta kommer att vara ett säkert tecken på att den stora domen med hög säkerhet kommer att äga rum, vilken kommer att förtära alla ondskans missdådare. 
[3] Också under denna tid kommer några unga att få syner och några ungmöer kommer att förespå sådant som skall hända. Grattis till dem som därigenom bättrar och i sanning omvänder sig! 
[4] Detta är emellertid lätt igenkännbart, såsom man på ett fikonträd känner igen att våren är nära, nämligen när knopparna blir saftiga och börjar öppna sig. 
[5] Det kommer att bli stora enskilda krig bland nationerna och den ena nationen kommer att angripa den andra; det kommer också att bli hög inflation och alla slags pestsjukdomar kommer att uppstå, såsom det ännu inte hänt bland mänskligheten. Stora jordbävningar kommer också att i förväg äga rum så att människorna kan förmana sig själva till försoning och kärlekshandlingar. Grattis till dem som gör så!
[6] Men många kommer inte att lägga märke till det och kommer att tillskriva naturens blinda krafter allting. Och siarna kommer att bli utskällda som bedragare och många kommer att slängas i fängelsehålan för Mitt namns skull. Och under stora hotelser om bestraffning kommer de att förbjudas att tala i Mitt namn och att tillkännage den kommande domen. Den som inte gör Babylons stora skökas vilja kommer att få det svårt. 
[7] Men allt detta måste äga rum omkring sju hundra år före domen så att ingen till slut kan påstå att han inte hade fått tillräckliga varningar. Från och med nu kommer det att gå inte fullt 2.000 år; och detta kommer uppenbarligen att bli en yngsta men på samma gång också en sista dom på denna jord.
[8] Endast från och med då kommer Paradiset att upprättas på jorden och ett lamm och en varg fredligt leva i ett stall och äta från ett ämbar. 
[9] Men i anslutning till domen kommer tecken på Människosonen att ses i skyn, vilket betyder att himlen inom människan kommer att känna igen Mig som himlens och jordens enda Herre och människan själ att prisa Mig mycket. 
[10] Men detta är fortfarande inte människans fulländning. Om Jag emellertid då framträder upplyst och klar inför hela mänskligheten i skyarnas moln med all himmelsk makt under ljudet av tromboner, som vore det många krig och domar, nämligen den sanna himlen som är i människans hjärta, då kommer domen över världen att infinna sig. 
[11] Den rättfärdiga personen kommer därefter att träda in i Min prakt och
ondskans missdådare kommer att förtäras av Mitt rättmätiga raseris eld och inträda i sina ondskefulla gärningars kungarike, som är färdigställt för alla oförbätterliga djävlar. Eftersom den som frivilligt väljer helvetet, han borde då också bli fördömd i det såsom detta är fördömt i sig självt. På samma sätt som det goda för alltid förblir gott, så kommer det onda också för alltid att förbli ont i sig självt och kommer att bli 
det evinnerliga fundament som i all evighet kommer att tjäna Mig som en vila för Mina fötter. 
[12] Jag Själv utifrån Min ursprungliga gudomliga personlighet dömer ingen, utan allt detta görs av Mitt ord som Jag talat till eder. Eftersom Jag en gång har uppstigit till Mitt rike, kommer Jag aldrig att återvända till denna jord i köttet utan endast i anden, i ordet och det kommer att bli som det var i begynnelsen där det står: I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Men Ordet blev kött och levde bland människorna. Han, vilket betyder, Jag kom till Mina egna och de Mina kände inte igen Mig; ty världen och dess kött har gjort dem alla blinda och döva. 
[13] Med er är Jag nu en person av kött; men därför kan Jag inte ge er Min andes hela makt. Om Jag emellertid senare inte kommer att vara bland eder i köttet som nu utan vara bland eder bara i anden, då kan Jag också förse er med hela styrkan och kraften i Min ande, vilken Jag naturligtvis är sedan evighet. I anden och kraften kommer Jag att vara med eder till tidens ände, för vilken denna jord fortfarande kommer att finnas till och tills den har låtit den sista dömda anden mogna för MIg.   
[14] Jag har redan många gånger tidigare talat om och visat er hur det kommer att bli på denna jord. Vänta därför med tålamod på den säkra frälsning som inte kommer att utebli och önska er inte en dom över världen innan tiden är inne! Därför att när denna kommer, så kommer det ännu att vara för tidigt för er och ännu mera så för dem som kommer att dömas; eftersom i domen är kärlek och barmhärtighet långt borta och varje själ kommer att lämnas över för att klara sig själv så att hon bittert kan erfara hur fullkomligt obrukbar hennes tomma tidsbestämda hjälp till   världens folk var. - och berätta nu för Mig om ni har förstått allting väl!" 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.