torsdag 26 mars 2015

40. Guds rike

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 40; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Gästgivaren sade nu med djup vördnad och respekt: "Herre och Mästare, dina gärningar är mycket underbara, men dina ord är verkligen den rena sanningen och livet. Ty när du utför gärningar, då kan också en blind person märka att i Din vilja finns mer än mänsklig kraft och makt. Men när du talar, så kan man verkligen inse helt och fullt att Du är Herren själv, därför att Dina ords visdom är större än solens allra ljusaste strålar vid middagstid.
[2] Men nu skall jag också ta mig friheten att ställa en fråga till dig, o Herre och Mästare, som gäller Guds rike. Om du nådigt tillåter mig detta, så skall jag tala."
[3] Jag sade: "Säg bara vad du vill ha sagt, så kommer jag att svara dig."
 [4] Då sade gästgivaren: "Herre och Mästare, du har sagt många mycket kloka saker om din 2:a återkomst och därmed också om Guds rikes tillkomst på denna jord till din kära lärjungar och dessutom även till mig och min högste medhjälpare som blev helad av dig. Men en sak fångade min uppmärksamhet, och det gäller Guds rike på jorden, som kommer att bli verklighet någon gång i en fjärran framtid, och att det således också verkligen skall komma till jorden.
[5] Du sade då också att Guds rike inte på något sätt skall komma till människorna med yttre prakt, utan att det redan finns djupt inne i människan, och att hon bara måste söka efter det, hitta det och utveckla det i sig själv. 
[6] Men jag är av den åsikten att för oss alla, som är här i din närvaro, så är det uppenbarligen inte inom oss, utan fortfarande mycket långt utanför oss, och vi kan säga med den största tillit: Se, här är Kristus, som är sedan evighet All äras smorde Herre, och han själv är allt i allt, och således också Guds eviga rike och livet och sanningen. Eftersom du nu är hos oss, så är ditt kungarike inte inom oss utan med oss, bland oss.
[7] Kommer denna mycket heliga tilldragelse också att bli densamma under den tid som du nämnde eller kommer din 2:a återkomst ändå att bli mycket annorlunda jämfört med din nuvarande ankomst?"
[8] Jag sade: "O min kära vän, du har nu talat mycket väl, och jag kan säga dig att det inte var ditt kött och blod som inspirerade dig till detta, utan bara din ande. Men ändå, under Människosonens återkomst i framtiden så kommer det att bli såsom jag tydligt har berättat för er alla.
[9] Du är helt rätt när du säger att Guds rike har kommit till er i mig och är nu med och bland eder. Men det är ändå inte tillräckligt för att nå fram till det eviga livet i själen och att fullständigt behålla det. Ty, trots att Guds rike har kommit till er i mig, så har det i och med detta ännu inte trängt in till ert inre jag, vilket bara kan och kommer att hända när ni helt har tagit till er min undervisning i er vilja och därmed också i allt ni gör, utan hänsyn till världen. När detta är fallet, kommer ni inte längre att säga: "Kristus och med honom Guds rike har kommit till oss och han bor hos oss och är bland oss", utan ni kommer att säga: "Nu är det inte jag som lever, utan Kristus lever i mig ". När detta är fallet med er, så kommer ni också att helt förstå att Guds rike inte kommer med yttre pompa och ståt till och i människorna, utan att det utvecklas endast inom människan och drar själen in i Guds rikes eviga liv att och kommer att beständigt hålla kvar henne i detta.
[10] Det är sant att vägen måste visas människan först utifrån genom Guds ord, som kommer till människan från himlen och genom vilket människan kan säga: "Frid vare med eder, ty Guds rike är nära ", men därför är människan ännu inte i Guds rike, och Guds rike inte i honom.
[11] Endast när människan börjar tro utan att tvivla, och gör sin tro levande genom att verka i enlighet med läran så utvecklas Guds rike i människan, såsom livet i en växt otvetydigt utvecklar sig från insidan på våren när växten belyses av solens strålar, värms upp och därmed manas till inre aktivitet.
[12] Även om allt liv stimuleras och uppväcks från utsidan, så kommer alltid det ursprungliga, det som utvecklas, breder ut sig, formas och stärks från insidan.
[13] Därför måste också djur och människor först inta sin föda från utsidan, men detta intag av mat och dryck är fortfarande långt ifrån kroppens verkliga utfodring, utan denna sker först efteråt, från magen till alla  kroppens delar. Eftersom magen på sätt och vis är kroppens livgivande hjärta, så är också människans hjärta själens utfodrande mage för uppväckandet av Anden från Gud i henne själv, och min undervisning är livets sanna föda och livets sanna dryck för själens mage.
[14] Därför är jag genom det jag lär människorna ett sant närande bröd från himlen och att verka i enlighet med denna undervisning är en sann
livets dryck, ett mycket bra och starkt vin som genom sin ande väcker hela människan till liv och gör henne helt och hållet upplyst genom livseldens belysande flammande låga. Den som äter det brödet och dricker det vinet kommer för evigt att inte längre se, känna eller smaka döden.
[15] Om du har förstått det nu och sedan också handlar därefter, så kommer mina ord att bli en fullständig, levande sanning i dig."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.