torsdag 26 mars 2015

7. Den materiella världen kommer en gång att förändras till andliga världar. Guds barn och Guds skapelser.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 12; kap. 7; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] (Herren) "Det som genom människornas resonemang händer - eller säkert kommer att hända - med den gamla vatten-hinken, kommer också att hända i en avlägsen framtid med jorden, liksom med alla andra världar, till och med de ursprungliga centrala solarna. De kommer att bli helt andliga världar som bär på och härbärgerar de välsignade andarna. 
[2] Men sådana världar kommer då inte bara att vara bebodda utvändigt, utan istället mycket mer invändigt i alla sina inre livstempel som på samma sätt motsvarar de tidigare organiska, materialla formerna. 
[3] Först då kommer människorna som fulländade andar att grundligt förstå de världars inre natur som en gång bar fram dem, och det kommer inte att finnas någon ände på deras glädje och förundran över deras oerhört förunderliga och komplexa inre organiska struktur från de minsta till de största organen.
[4] De små planeterna har inte något eget ljus, såsom denna jord, dess måne, de så kallade Venus, Merkurius, Mars, Jupiter och Saturnus, och ytterligare andra liknande planeter som hör till denna sol, inklusive de många kometerna - som senare också blev planeter som frambar människor, dels genom en faktisk förening med en planet som redan hade människor, dels genom egna meriter som fullt utvecklade planeter, alla dessa kommer att lösas upp i solen, efter - med edra begrepp - eoner av tid.
[5] Solen och dess många följeslagare kommer att lösa upp sig i sin centrala sol (den lokala stjärnanhopningens eller 'sol-området'). Dessa centrala solar, som kan ha en enormt hög ålder och för vilken en eon jordår (decillion gånger decillion) är vad som för denna jord är ett år, kommer att lösa upp sig i galaxernas centrala solar, solar som genomsnittligt - för att uttrycka det arabiskt - naturligtvis återigen är miljoner miljoner (= biljoner eller 1012) gånger större. Dessa centrala solar i galaxerna kommer i sin tur att lösas upp i supergalaxernas centrala solar, och dessa  solar är återigen större i samma proportion. Dessa supergalaxernas centrala solar kommer slutligen att lösas upp i en ursprunglig centrala sol vars fysiska dimensioner verkligen är omätbara, med edra mått mätt. 
[6] Men var kommer då dessa att möta sin slutliga upplösning? I Min viljas eld. Och ur denna slutliga upplösning kommer alla planeter sedan att återgå, fastän andligt, till sina tidigare ordningar och uppgifter och sedan andligt fortsätta att finnas till i all sin prakt och storhet och glädje.
[7] Självklart ska ni inte föreställa er att allt detta händer i morgon eller i övermorgon. Men om ni inför ert inre öga målar upp alla sandkorn på jorden och föreställer er att vart och ett motsvarar ett jordeår, så kommer summan av dessa år knappast att räcka för att svara för den tid som den materiella jorden funnits till. Det är omöjligt att föreställa sig solens mycket längre fortvaro och än mindre existensen av en av första ordningens centrala solar, den andra ordningens centrala solar, för att inte tala om den för er omätliga tid som supergalaxernas centrala solar funnits, eller ens en ursprunglig central sol. Och detta än mindre, eftersom solarna ständigt kommer att frambringa nya världar, de centrala solarna nya planetariska solar och de ursprungliga centrala solarna hela legioner av solar av alla de slag.
[8] Men trots sådana för er så oöverskådliga tidslängder när det gäller de stora världarna så kommer dess tid ändå en dag att att vara till ända och då har återigen en skapelseperiod ägt rum och nått sitt slut. Efter detta börjar en ny skapelseperiod i en oändligt avlägsen del av skapelserymden. Och ni kommer att ta aktiv del i detta, liksom i otaliga andra som följer på detta, men bara som mina sanna barn. 
[9] Ty den som inte uppnår att bli Guds barn på den väg som visats kommer att förbli, leva och handla och vandra på sin andliga jord som en faktiskt fulländad, klok och för evigt välsignad varelse och kommer till och med att besöka andra närliggande andliga världar - Ja, han kommer att kunna resa över hela jordklotets yta! Men under evigheters evigheter kommer han inte att gå längre och behovet att uppnå något högre på ett aktivt och levande sätt kommer inte att brinna inom honom.
[10] Men Mina barn kommer alltid att vara med Mig och tänka, känna, vilja och handla med Mig som vore det ett hjärta! Detta kommer att vara den oändligt stora skillnaden mellan Mina sanna barn och varelser välsignade med sunt förnuft och förstånd. Se därför till att ni en dag kommer att visa er vara lämpliga och värdiga att vara Mina barn!"

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.