torsdag 26 mars 2015

62. Herrens återkomst

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 62; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag sade: "Dina frågor är inte dumma och du är i din fulla rätt att fråga sådant som du inte känner till. Och Jag har naturligtvis rätt att svara dig på det sätt som Jag anser hjälper dig och andra. Men eftersom du redan har ställt frågan så skall Jag också ge dig svaret. Så hör upp. 
[2] Vid Min andra återkomst skall Jag inte någonstans födas som ett barn till en kvinna därför att denna kropp kommer att förbli förhärligad i evighet - precis som Jag i Anden - och således behöver Jag aldrig någonsin en andra kropp som du trodde. 
[3] Först skall Jag komma osynligt i himlarnas moln, vilket betyder: först skall Jag komma nära människorna genom sannings-älskande siare, visa människor och nyligen uppväckta profeter. Och vid denna tid kommer också kvinnor att profetera och unga män att få sanndrömmar genom vilka de skall tillkännage Min ankomst för människorna. Och många kommer att lyssna på detta och göra bättring. Men världen kommer att kalla dem dagdrömmare och kommer inte att tro dem, som också var fallet med profeterna. 
[4] Därför kommer Jag också från tid till annan att väcka människor till insikt och för vilka Jag, med utnyttjande av deras kärlek till pennan, skall berätta allting som under Min närvaro nu finns till, händer och diskuteras. Det som en gång då kommer att skrivas kommer att på en kort tid på några veckor och dagar att mångfaldigas i många tusen kopior på ett väldigt finurligt sätt, vilket kommer att bli väldigt väl känt för den tidens människor och på så sätt förmedlas till folket. Och eftersom den tidens människor nästan alla kan läsa och skriva så kommer de själva att kunna läsa och förstå dessa nya böcker.
[5] På detta sätt kommer då Min lära än en gång att ges ånyo och ren från himlarna till alla människor på hela jorden mycket snabbare och effektivare än nu från mun till mun av budbärare i Mitt namn.   
[6] När Min lära väl på detta sätt har bibringats människor av god vilja och levande förtröstan, och när åtminstone 1/3 av människorna känner till det, så kommer Jag också personligen, synligt och kroppsligt att anlända till vissa platser, till dem som älskar Mig mest och har den största längtan efter Min återkomst och som av detta skäl också kommer att ha en fullkomlig och levande förtröstan. 
[7] Och Jag kommer själv att bilda församlingar bland dem, som ingen världslig makt kommer att kunna motsätta sig eller motstå. Ty Jag kommer att bli deras överbefälhavare och deras evigt oövervinnerliga Hjälte, och kommer att skipa rättvisa för alla döda och förblindade världsliga människor.  
[8] Men under dessa nya siares och profeters tid kommer det att vara stor misär och nöd bland folket, så som det aldrig tidigare varit på denna jord. När det gäller Mina utvalda vid denna tid så kommer det emellertid bara att hålla i sig under en kort tid, så att deras utveckling mot saligheten inte hindras.
[9] Men i detta land, där Jag nu förföljs som en brottsling från by till by av tempeljudarna, och vilket förtrycks av mörka hedningar, kommer Jag inte personligen att först verka, undervisa och trösta de bräckliga ännu en gång. Men i länderna på en annan kontinent, som nu bebos av hedningar, kommer Jag att upprätta ett nytt kungadöme, ett kungadöme av fred, kärlek och oavbruten levande tro. Rädsla för den kroppsliga döden kommer inte längre att finnas bland människorna, som vandrar i Mitt ljus och alltid kommer att ha kontakt med himlens änglar och förbindas med dessa. Här har du nu ett riktigt svar på din fråga."
[10] Den Skriftlärde sade: "Alltså kommer Asien, människans gamla krubba, som välsignats av Gud många gånger om, inte mera att få lyckan att se och höra Dig när Du återkommer till denna jord? Detta är sannerligen inga glada nyheter för denna kontinent."
[11] Jag sade: "Jorden tillhör Mig överallt och Jag vet på vilken plats som Min återkomst kommer att bli mest gynnsam för hela jorden. Men vid denna tid kommer människorna att kunna ta kontakt med varandra från ena ändan av jorden till den andra och detta lika snabbt som ett blixtnedslag från ett moln. Och genom användning av den energi som är bunden i elden och vattnet så kommer de, åkande på vägar av järn, att tillryggalägga de största avstånd på jorden snabbare än de mest våldsamma stormar blåser från ena ändan av jorden till den andra. Och skeppen kommer med samma kraft att fara över det stora världshavet på mycket kortare tid än nu romarna gör från Rom till Egypten. Så då blir det möjligt att sprida budskapet om Min personliga återkomst på mycket kort tid över hela jorden och således också till Asien. 
[12] Men då återstår frågan: kommer de blinda och döva hedningarna på denna kontinent också att tro på det?     
[13] Jag tänker och säger: detta kommer knappast att bli möjligt innan den har rensats av en stor världslig dom.
[14] Långt i väster finns det ett stort land, som på alla sidor är omgivet av de stora världshaven och som över havet inte någonstans har förbindelse med den gamla världen. Från det landet kommer folket först att få kännedom om stora ting. Och dessa kommer också att komma fram i Västeuropa. Och från detta kommer det att bli ett ljust sken och ett återsken. Ljusen från himlarna kommer att mötas, kännas vid och understödja varandra. 
[15] Utifrån dessa ljus kommer livets sol att utvecklas - alltså det nya fulländade Jerusalem - och i denna sol skall Jag komma tillbaka till denna jord. Och nu har vi talat tillräckligt om vad som kommer att hända i framtiden.
[16] Då blev till och med Mina lärljungar mycket förvånade och sade till varandra: "Han har aldrig talat så tydligt och utförligt om Sin framtida återkomst. Lyckligt lottade är de människor som lever vid den tid då Han skall återvända i hela Sin värdighet. Men otur för dem som inte tror på Honom och som, kanske precis som fariséerna, nu kommer att revoltera emot honom och vilja döda Honom, som motsätter sig Honom och vill skydda sin helgedom. Ty som Han redan visat många gånger och genom tecken i skyn på Oljeberget, så kommer Han att bemöta dem och obevekligt skipa rättvisa gentemot dem och ge dem deras belöning i helvetet." 
[17] Jag sade: "Ja,ja, med detta har ni nu sagt sanningen. Och Jag säger er: denna himmel och jord, som ni ser, kommer också att förgås i sinom tid, men de ord Jag uttalat inför er kommer inte att förgås."  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.