torsdag 26 mars 2015

55. Om att öva sig i förtröstan och tillit

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 55; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Då sade några av mina lärjungar: "Herre, allt detta skulle vara bra om människor i denna värld inte utsattes för frestelser att begå synd.  I ett svagt ögonblick begår en person lätt den ena eller andra synden och redan då försvagas hans tillit och tro av detta. Och även om han ångrar den synd han begått och om han helt gör bot för den eventuella skada han åsamkat, finns det fortfarande en viss blygsel i hans själ så att han inte vågar vända sig till Dig med full tillit jämfört med om han inte hade syndat.
[2] Så vad ska en sådan person göra för att tillbe Dig på ett sådant sätt att han helt kan tro att Du kommer att besvara honom." 
[3] Jag sade:" En sådan person borde veta att jag för det första inte är en vredgad eller hämndlysten Gud, utan en tålmodig och kärleksfull, mild Gud, såsom redan påpekats genom profeternas munnar, och såsom jag nu vädjar till alla syndare: 'Kom  till mig, alla ni som är trötta och nertyngda av synd, ty Jag vill trösta er alla.' 
[4] Och för det andra bör människor öva sig i att alltid be på ett uppriktigt sätt och hålla fast vid detta. Ty människorna kommer i besittning av en riktig och orubblig förtröstan genom regelrätt övning. Och genom sådan uppnår en lärjunge mästerskap, oavsett på vilket område.
[5] Den som har ett övermått av allt det som finns på denna jord glömmer lätt av att be uppriktigt och hängivet. Men när han är i nöd, då börjar han söka hjälp från Gud genom bön. Inom sig känner han emellertid för litet tillit till att Gud kommer att besvara honom, och detta är helt klart på grund av brist på övning i levande, full förtröstan på Gud. 
[6] Och på vilket bättre sätt kan en person stärka sin tillit till Gud än genom att öva, nämligen genom att oupphörligt bedja och ställa frågor? Vad oupphörliga böner och önskningar till största delen består i har jag tidigare gjort klart för er."
[7] Nu såg lärjungarna på varandra, och Andreas sade: "Herre, jag minns fortfarande mycket väl den liknelse som du förtalte oss vid ett liknande tillfälle vid vilken det fanns en tiggare, som någonstans skamlöst knackade på en dörr på natten och till vilken husets herre hursomhelst mitt i natten slutligen gav lite bröd genom fönstret, mer för att slippa ytterligare klagan och tiggeri än av äkta barmhärtighet. 
[8] Jag har ofta själv tänkt på denna något märkliga liknelse, men jag kunde fortfarande inte få ihop den med Din högsta form av kärlek och barmhärtighet. Men nu framstår det klart för mig, när du nu har talat om att oupphörligt bedja och fråga, och också om att öva sig i tro och tillit till Dig.
[9] Med att be om bröd under natten menade Du säkert att öva sig i tro och tillit till Dig, medan Du avsett Dig själv med den till en början något döva herren i huset, och oss människor med tiggaren. Och Du har visat att vi inte ska sluta upp med att bedja och ställa frågor, även om Du inte svarar oss omedelbart.
[10] Du själv vill ha det så att vi genom vårt oupphörliga bedjande och frågande verkligen blir besvärliga för Dig innan du hör oss. Ty genom detta vill Du att vi i allt större utsträckning övar upp vår tillit till Dig, genom vilket vi slutligen kan bli så starka att vi kan nå dagsljuset i vårt eget liv, vilket är Ditt rike i oss själva. I detta kommer vi sedan själva, i hjärtat av vår själ, att bära med oss all hjälp och kraft som Dina barn i Din ande och vilja, och vi kommer inte att behöva besvära Dig längre med att tigga under vårt livs nattmörker. För nu söker människan hjälp i sin svaghet under sitt livs mörka natt, men när hon väl själv har blivit stark och kraftfull, så kommer hon att kunna hjälpa sig själv. Herre, förstod jag, i enlighet med sanningen, den liknelse som Du förtalte förut?"

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.