torsdag 26 mars 2015

95. Roms och Anti-krists framtid

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 18; kap. 95; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Efter ungefär en kvarts timme när vi alla såg med stort intresse på morgonens scener, sa jag igen till dem som var närvarande: "Var uppmärksamma nu på alla de bilder som framträder innan solen helt stigit upp, ty jag vill att ni med edra ögon också skall se hur allting utvecklas under den nya hedendomens sista tid."
[2] Nu vände alla sina ögon med fördubblad uppmärksamhet åt öster. Det var fortfarande nästan en halv timme innan den fulla soluppgången, och alltså skulle fortfarande många bilder kunna utvecklas inför ögonen på lärjungarna som tittade på.
[3] För det första kunde man i fjärran se en tjock och helt svart dimma stiga upp vid horisonten. När detta hade nått cirka 7 gånger höjden på avlägsna bergskedjan vid horisonten, verkade det snart att glöda, eftersom otaliga blixtar sköt genom den, så att alla de som var närvarande, trodde att en fruktansvärd storm nu rasade där.
[4] Men Jag sade: "Ni kan oroa er för något annat, ty förutom oss, kan ingen se något av detta fenomen." 
[5] Sedan fortsatte de alla att titta på för att se vad annat som skulle följa.
[6] Och se, på den övre svarta kanten av dimmassan som var helt glödande av de många blixtarna framträdde en stor stad.
[7] Och Jag sade: "Titta på bilden av det nya Babylon." 
[8] Då sade Agricola: "Herre, det ser väldigt mycket ut som Rom. Jag kan bara se ett stort antal ruiner runt staden, och i själva staden, förutom de byggnader som jag känner till mycket väl, finns det också ett stort antal nya byggnader och tempel där framsidan är konstigt dekorerade med kors. Vad betyder allt detta?"
[9] Jag sade: Titta, det är den gamla hedendomens fall och samtidigt början på den nya hedendomen. Redan inom cirka 500 till 600 år, räknat från nu, så är det bokstavligen så det kommer att se ut. Men fortsätt att titta på bilden nu."
[10] De tittade alla återigen uppmärksamt på bilden från vilken scenerna snabbt utvecklades en efter en. Och ni förstår, man kunde se stora nationella förflyttningar och många häftiga strider och krig, och i mitten av staden kunde man se något som reste sig lika högt som ett berg. På berget stod en hög och stor tron som såg ut som om den var gjord av glödande guld. På tronen satt en härskare med en trippelkrona på huvudet och med en stav vars övre ända var dekorerad med ett trippelkors. Ur hans mun kom otaliga pilar och ur hans ögon och ur hans bröst otaliga blixtar av ilska och mycket stolthet sköt också ut. Och kungar kom till honom varav många bugade sig djupt inför honom. Han såg vänligt på dem som bugade sig så där inför honom och han bekräftade deras makt, men de som inte böjde sig inför honom förföljdes och skadades svårt av hans pilar och blixtar.
[11] Nu sade Agricola: "Herre, det ser inte alltför bra ut för det nya Babylons senare härskare. Det verkar som om deras makt kommer att bli större, men också mycket grymmare än den är nu. För nu är det bara de värsta brottslingarna som straffas med korset, men bara med ett enkelt kors. Men han där håller faktiskt inför alla kungar inte mindre än ett trippelkors i sin härskarhand. Herre och Mästare, förklara detta för oss på något sätt."
[12] Jag sade: "Detta representerar inte en särskild härskare över många nationer och folk, utan bara anti-krists synliga personlighet. Trippelkorset står för Min lära, som under den tiden ska framföras trefaldigt förfalskad inför kungarna och deras folk. Falsk till ordet, falsk i förhållande till sanningen och falsk i den verkliga tillämpningen av den.
[13] Men de kungar som inte böjer sig inför honom och som han förbannar är de som i större eller mindre grad fortfarande är i besittning av den gamla lärans sanning. Hans pilar och blixtar når dem faktiskt, men dessa kan inte skada dem särskilt mycket. Men fortsätt att titta på bilden, för där jag kan bara visa er de viktigaste ögonblicken."
[14] Nu fortsatte alla att med stor uppmärksamhet se på. 
[15] (Herren): "Se, många kungar, som tidigare bugade sig djupt inför den som sitter på tronen, samlar sina arméer och marscherar emot honom. Titta, det leder till en förbittrad strid, och hans upphöjda tron sjunker redan ner en ganska lång väg helt in i staden, och ni kan se några kungar som så att säga bara bugar sig inför honom för formens skull medan det nu finns en hel del pilar och blixtar som skickas tillbaka av de många andra kungar som har blivit honom otrogna. Men nu kan nästan ingenting ses av honom, och detta kommer att hända efter 1.000 till 1.500 till 1.600 och 1.700 år.
[16] Men titta nu igen. Titta, han försöker att upphöja sig än en gång, omgiven av svarta gäng. Och några kungar sträcker ut sin hand för att hjälpa honom, men se, de som gör det blir snart maktlösa och deras nationer drar bort kronorna från deras huvuden och ger dem till de starka kungarna. Och titta. Nu sjunker tronen ned och de starka kungarna skyndar sig mot platsen och delar upp den i flera bitar. Och därför förstörs all hans kraft, stolthet och storhet. Men fortfarande slänger han iväg pilar och svaga blixtar runt omkring sig, men dessa skadar ingen längre eftersom de för det mesta återvänder till honom och skadar honom och hans svaga och mörka trupper.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.