torsdag 26 mars 2015

75. Om livet i ett kloster och eremiter. Syftet med frestelser.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 17; kap. 75; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Fariséerna: "Herre och Mästare. Vi har nu hört från Er gudomliga mun om svårigheterna med att uppnå det inre livets fulländning, och också om de ändlösa fördelarna med det. Svårigheterna har inte avskräckt oss att göra vad Ni påbjuder oss att göra. Även om vi fysiskt måste lemlästa oss under värsta smärta så är vi på fullt allvar beredda på det."
[2] Jag sade: "Åh det skulle vara den största dårskap, eftersom den som verkligen vill erövra en fiende måste ställa upp sig på det öppna fältet framför honom, och bör inte gömma sig bakom alla slags försvarsställningar. Ty när fienden ser befästningarna, kommer han faktiskt under en viss tid  att avstå från en öppen attack eftersom han inser att han med sin styrka inte matchar den väl försvarade motståndaren. Men han omringar den väl försvarade motståndaren, och kommer att se till att han har befästningsverk på alla sidor. Efter detta, när fienden känner sig stark nog, anfaller han den fortfarande väl försvarade motståndaren och övermannar honom utan svårighet. 
[3] Jag betraktade det fall när fienden inte kunde göra något mot den väl försvarade motståndaren så länge denne stannade bakom sin förskansning. Men av rädsla för den starkare fienden kan motståndaren inte för alltid vara kvar bakom sin starka förskansning. Han kommer att behöva lämna den en gång och kommer att tvingas komma ut på öppet fält. Hur ska han då klara sig när fienden, som i hemlighet ligger på lur någonstans, attackerar honom? Jag säger er: denna andra öppna strid kommer då att bli mycket svårare för honom än om han första gången omedelbart hade anfallit fienden på öppet fält. 
[4] Människan kan faktiskt dra sig helt bort ifrån världen liksom Karmels och Zions eremiter, som inte tittar åt en kvinna och vars torftiga föda består av rötter och alla möjliga slags bär, vildhonung och johannesbröds bönor. De kastrerar sig också till förmån för Guds rike, eftersom de på detta sätt inte kan falla för frestelsen att överträda Mose lag. Därför har de inte några ägodelar, inga föräldrar, inga fruar och inga barn, och inte ens någon mandom. De lever i orörda flodbäddar, så att de inte skall frestas av de vackra frodiga fälten på Jorden. De pratar inte med varandra för att förhindra att någon skulle säga något som skulle såra honom eller hans grannar.
[5] Under sådana dåraktiga livsvillkor, genom vilka de kopplar bort sig själva från verkligheten och skyddar sig mot möjligheten att synda, så håller de säkert fast vid Mose lagar, men till vilken nytta ? Jag säger er: detta hjälper dem inte det minsta, och inte heller andra människor. Eftersom Gud inte gav människan olika styrkor, förmågor och talanger för att låta dem slumra som en eremit i en liten stuga eller grotta, utan att, enligt Guds uppenbarade vilja, vara aktiva, och därmed vara till nytta för sig själva såväl som för sina medmänniskor. 
[6] Det är därför som Gud aldrig har sagt till människan: 'Lemlästa och kastrera dig själv, så att din kropp inte frestas av en kvinnas kropp och håller sig ifrån otukt och äktenskapsbrott'. Men när Gud gav kvinnan till Adam sade han bara: 'Gå, föröka dig och uppfylla jorden'. Och med Mose sägs det: 'Du skall inte begå hor och otukt, du skall  inte hysa begär till din nästas hustru och inte begå äktenskapsbrott.'
[7] Så människan skall vara aktiv i världen och frivilligt motstå världens frestelser. På detta sätt kommer hans själ att bli stark och kraften i Guds Ande kommer att genomtränga honom. Men genom att gå genom livet som en slöfock så kommer ingen någonsin till det sant eviga livet, eftersom detta kräver full aktivitet i största möjliga mån på de otaliga nivåerna och sfärerna i livet.
[8] Det är sant att sådana människor syndar så lite som en sten, men är det kanske en merit för stenen? En dag kommer själen dock att behöva lämna sin skadade kropp, och vad kommer han då att göra i sin fullständiga svaghet och totala inaktivitet på den andra sidan ?
[9] Där kommer han att utsättas för alla slags prövningar som enträget måste  uppmana honom till äkta handling. Och dessa prövningar kommer att för själen - med de talanger som han redan besatt här på jorden - vara exakt desamma som här. De kommer dock säkert för själen att vara mycket starkare än här, ty vad en själ än tänker och vill på den andra sidan, så kommer detta också att bli en realitet. 
[10] Här konfronteras han bara med sina osynliga tankar och idéer som han lätt kan bekämpa och som han lätt kan bli av med. Men där, där tankar och idéer blir en synlig verklighet, säg mig, hur utkämpar den svaga själen kampen mot sin självskapade värld? Om till exempel någon redan här är fylld med en brinnande lidelse vid tanken på den vackra unga kvinnan tillhörande grannen, hur klarar han sig då, när enligt hans önskan och vilja, hans tankar står som en fullständig- om än skenbar - verklighet framför honom?
[11] Därför är frestelser på den andra sidan mycket starkare än här. Och vad kan själen göra för att frigöra sig från sina egna onda lidelsers hårda fängelse ? Där måste han arbeta mycket mer på egen hand för att befria sig från sina egna tankars, idéers och fantasis förvirring. Ty om han inte börjar arbeta själv, kommer han inte få omedelbar hjälp av Guds barmhärtighet eller någon annan ande precis som för större delen av mänskligheten redan är fallet här på jorden.
[12] Ty den som inte söker Gud på allvar, utan bara eftersträvar förlustelser i världen, förlorar Gud, och Gud kommer inte att ge honom några tecken ur vilka han kan uppfatta hur djupt och hur långt han redan förirrat sig bort ifrån Gud. Först när han med egna ansträngningar och av nödvändighet åter börjar söka Gud, så kommer Gud sedan att återigen närma sig honom och låta sig hittas av sökaren i samma mån som det har blivit verkligt angeläget för sökaren att finna Gud och att lära känna honom. 
[13] Därför är den fromma lättjan inte bra för någonting, eftersom den inte har något livsvärde för mig."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.