onsdag 21 januari 2015

Jacob Lorbers berättelse om Jesu sista tid


Jakob Lorbers verk "The Great Gospel of John" följer Johannes evangelium men är genom sina 7.500 sidor ungefär hundra gånger så långt. När man läser verket slås man av att allting framställs på ett logiskt sätt och att allting får sin förklaring. Alla de vackra passagerna i Bibelns Johannes evangelium finns med men nu inbakade i en mängd andra detaljer som förklarar mycket av det som är fördolt i de olika berättelserna, t.ex. den symboliska betydelsen av vissa händelseförlopp .  
Man förstår genom verket att endast det mest slående och häpnadsväckande i Jesu lära togs med i Bibelns evangelier. Så hade säkert minnet flagnat en del när Johannes skrev sin berättelse år 90 e. Kr och han bara tog med sådant som absolut måste med. Detta är både styrka och en svaghet. En styrka på så sätt att evangelierna kunde hållas korta och därför få en stor spridning - både muntligt och genom skriftlig kopiering. Den absoluta folkmajoriteten var analfabeter. Och fördelen med ett kort evangelium var att det gick att förmedla muntligt. En svaghet var detta likafullt eftersom helheten gick förlorad och mycket av mystiken inte fick sin logiska förklaring. 
I vår tid där majoriteten kan läsa, verket kan kopieras i miljonupplagor med några knapptryckningar och spridas över hela jordklotet med ljusets hastighet, behöver det inte längre hållas kort utan vi kan få alla de förklaringar som lärljungarna själva fick.
I denna första post skall jag lägga ut min svenska översättning av den absolut sista och mycket dramatiska tiden i Jesu liv - vilket beskrivs i kap. 86-100 i bok 25, sammanlagt ungefär 45 sidor, med ungefär 3 sidor per kapitel som kan läsas separat. Men dessa kapitel har klistrats in fristående så att de kan läsas uppifrån och ner och inte tvärtom som med övriga poster på denna blogg. En del av det som står i Johannes evangelium är utelämnat här då Jesus i Lorbers stora verk Kapitel 97 verserna 2 och 26 påpekar att dessa avsnitt är helt korrekta och kan läsas i Nya Testamentets Johannes evangelium och hänvisar till kapitel 19, verserna 10-13. Meningen med Lorbers verk är alltså inte att på något sätt göra Johannes evangelium överflödigt utan bara att komplettera med de detaljer som saknas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.