onsdag 21 januari 2015

88. Lazarus upplevelser från den andra sidan

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 25; kap. 88; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] För att inte diskutera detta ämne vidare, började Lazarus att prata om sin tidigare sjukdom och hur han fortfarande mycket väl kunde komma ihåg alla detaljer före sin död men inte längre visste någonting om vad som hände med honom efter det.
[2] Detta gav en möjlighet att prata om livet efter döden och hur själen känner sig när han anländer till den andra sidan.
[3] Lazarus frågade mig varför han inte mindes någonting alls om vad som hänt med honom vid den tidpunkt då han låg i graven. 
[4] Jag förklarade för honom att orsaken var att hans själ var i ett tillstånd av högsta lycksalighet, och med detta i åtanke skulle det vara outhärdligt för honom att fortfarande ägna sig åt sådant som utspann sig på jorden. Detta kan jämföras med en god och vis kung som brukade vara tillsammans med hänförande människor och som plötsligt skulle tvingas att ha att göra med den värsta sortens människor och bo på det mest eländiga sätt utan att ha möjlighet att kunna förbättra sin situation.
[5] "Men för att bevisa för er att jag inte sagt för mycket, så vill jag att du under en kort stund ska få tillbaka detta minne och kan förklara mycket tydligt för oss alla vad som hänt dig och vad du har upplevt. Tala nu när det kommer tillbaka i ditt minne och berätta klart och tydligt vad du känner. Men jag vill att du inte känner av den nuvarande kroppsliga fångenskapen och att du talar som en fri ande."
[6] Lazarus föll omedelbart i en kort dvala. Sedan vaknade han och sade med ett värdigt, hänfört uttryck följande: "Åh, nu kan jag i anden åter klart och tydligt se vad jag kände och tänkte under denna dödens timme.
[7] Jag drabbades av en outsäglig skräck i början när jag märkte att livet var på väg att släckas ut i mig. Sedan infann sig ett lugn och jag kände behovet av att sova djupt. Gråten från mina systrar som stod vid min säng tycktes mig meningslös, ty jag visste att jag skulle vakna igen. Sedan somnade jag.
[8] När jag vaknade upp kände jag mig lätt och fri från alla fysiska obehag. Jag andades den renaste luft och jag kände mig härligt styrkt. Jag höll ögonen stängda eftersom jag kände att det var mysigt och behagligt att helt överlämna mig till vilan. Men sedan kände jag behov av att öppna mina ögon, vilket dock inte lyckades så bra. Jag kände hur en hand rörde mina ögon, och nu kunde jag öppna dem.
[9] Jag tittade på min faders leende ansikte och var till en början mycket förvånad över detta, eftersom jag visste att han hade dött och nu såg jag honom stående bredvid mig. Han berättade för mig att jag hade dött fysiskt och nu hade kommit in i den fria andliga världen och stod i hans hus. 
[10] Jag tittade mig omkring och såg ett vackert rum som lyste i ljusa, rena färger. Rummets skönhet, i vilket klart ljus flödade, gjorde så starkt intryck på mig att jag verkligen blev förvånad och skrek: "Om jag inte ville tro dina ord, så visar detta rum för mig att jag tagits bort ifrån världen, min far. Säg mig, är detta platsen där du bor? 
[11] Min far svarade: "Detta rum är så att säga mitt hemliga lilla rum där jag är helt ensam med min Herre och Skapare, och genom honom befinner jag mig också överallt där det behövs. Min son, jag har tagit upp dig till denna heliga plats eftersom du bara är en gäst i detta rike och senare kommer du att träda in i det som tillhör dig. Men det är en stor glädje för mig att ta emot dig, ty den som är vän till Herren, som nu befinner sig på jorden, kan också göra anspråk på det bästa i oss och därför också utanför oss.
[12] Förstår du inte hur detta är tänkt? Du måste förstå att detta rum betyder det inre lilla rummet i hjärtat av min varelse och är därför min sfärs centrum varifrån jag kan föra dig överallt så långt som min ande når. Genom detta är du på samma gång med mig, omgiven av min kärlek, och  sam-härskare av mig, så länge som du är här. Varje människa har på andra sidan en sådan mycket helig plats till vilken han kan dra sig tillbaka för att genomsyras av strålarna från det renaste ljus som obehindrat tränger igenom alla väggar. Du kommer också att uppleva detta när du varaktigt kommer att bo här. Men, som redan sagts, nu gör du inte detta ännu, utan är bara en gäst för att jag som din jordiske far har närmast rätt att skydda din själ." 
[13] Nu reste jag mig upp från min vilstol varefter jag blev mig själv igen, och fylld av kärlek kramade om min far som jag inte lämnade förrän du, min Herre, kallade mig tillbaka. Jag reste också runt med honom och han visade mig alla de saker som låg under hans kontroll. Hans viktigaste uppgift var att samla själarna som anlände från jorden och leda dem till de rätta andliga aktiviteterna.
[14] Jag såg också hur dessa själar ofta var tungt belastade med all slags världslig smuts, som de måste frigöra sig ifrån. Och jag såg hur allt som finns inom anden också visar sig på utsidan som en motsvarande avbildning med ett yttre utseende. Således finns det bestående avbildningar från de saker som själarna vill och önskar, som bara kan förändras när viljan förändras. Och på detta sätt föreställer de sfären eller den synliga världen av själens tankar. Kroppens maskerande hölje har försvunnit och därmed också möjligheten att dölja vad man i tanken vill.
[15] Men denna tankarnas värld är absolut inte något som inte finns där - det vill säga en fantasi - utan det är för varje ande något som är förandligat materiellt, strukturerat, så snart det har anbringats där av kärlekens vilja, som måste vara i samklang med Guds kärleks vilja. Om den skapade varelsen vilja inte är i samklang med Guds kärleks vilja kan tankarnas värld inte fortfara att finnas till, utan måste återigen förgås. De jordiska materiella ting som skapats och människans materiellt överförda tankar kan förgås eftersom i Guds kärleks vilja så finns inte materian alls, utan skapades bara som en föränderlig form för ett visst mål. Men det som hör anden till är oförgängligt eftersom skapandet av anden är slutmålet för den gudomliga skapelsen själv. Detta innebär: Gud vill skapa genom sina skapade varelser, och därmed skänka dem lycka, låta dem njuta av det och själv kommer han att njuta av det genom sina skapade varelser. 
[16] Därför innebär livet på andra sidan främst att vara aktiv i anden. Det innebär att skapa oförgängliga verk, men inte materiella verk som måste falla sönder i skräp och damm.
[17] Genom att betrakta de många saker som visades för min ande njöt jag redan delvis av den framtida lyckan, och därför kommer jag alltid att glatt vara villig att återigen göra mig av med denna kropp när du, o Herre, befaller det, precis lika mycket som jag var benägen att komma tillbaka igen när din röst ljöd i rummet och uppmanade mig att komma tillbaka. Min far hade redan berättat för mig att det skulle hända och därför var jag fullt beredd på det.
[18] Men jag vet nu också att varje människa måste, när det gäller hans kropp, uppväckas av dig på detta sätt, därför att efter det att själen har lämnat, så finns fortfarande många saker kvar av det som själen behöver för sitt liv på andra sidan. Detta beror på det faktum att dessa ämnen, som bildar materian i kroppen, efter sin upplösning och uppstigandet från sin fysiska form ändå kommer att behålla ett slags relation till själen. Något i stil med när en person som under en lång tid levt i ett område efter sin bortgång fortfarande kommer att dras till det. Och de saker som han upplevt där kommer fortfarande alltid att förknippas med miljön i den känsla hans själ upplever, så att en sak utan växelverkan med den andra skulle endast ge en oklar bild.
[19] Därför försöker själen locka till sig de själs-element  som är kvarlämnade och som kontrollerar hans kropps minsta beståndsdelar och förena dem med sig själv. Genom detta äger därför också en slags befrielse från materien rum, eller bättre uttryckt: det som är rent kommer att i sig själv uppta, sluka, det som fortfarande är orent. Naturligtvis är detta en process som förblir fullständigt obegriplig för en ännu jordisk människa om denne inte är långt framskriden i andliga ting. Hur som helst, detta kroppens uppvaknande genom själen, som inte behöver ske snabbt, är lika nödvändig som själens uppvaknandet genom anden, som i sin tur direkt uppväcks av dig, åh, Herre, vilket betyder: att kallas till liv. Denna gradvisa ordning är en särskild hemlighet i din skapelse, som jag bara kunde se och uppleva på den andra sidan och som varje människa kommer att uppleva i sig själv.
[20] När nu din röst ljöd emot mig, kände jag att jag drogs tillbaka och jag hade en känsla liknande den när bilderna i en dröm förändras och man sedan snart vaknar upp. Men mellan de bilder som vi drömmer känner vi en lucka som själen inte kan fylla upp när den är vid medvetande. Sålunda trodde jag att jag vaknade upp ur en lång sömn för att sedan finna mig själv ligga i graven. Jag visste vad som hade hänt mig, men jag hade bara minnet av en dröm.
[21] Då jag nu i detta ögonblick känner mig fri från min kropp, känner jag också mycket tydligt att kroppens bojor inte kan hålla tillbaka den själ som känner sig fri när den en gång har smakat på själens sanna frihet, av vilken orsak Du, åh Herre, lossat min kropps band så att den inte förstörs. Nu vet jag också att du förklarade allt för mig efter mitt uppvaknande, vilket emellertid försvann ur mitt minne igen. Men nu kommer jag inte längre att glömma dessa händelser, utan kommer säkert att hålla dem inom mig själv som en ovärderlig egendom." 
[22] Nu sade jag till Lazarus, att han åter skulle vara den som han varit innan och vara den Lazarus som lever på jorden. Då föll han en gång till in i en kort dvala. Och därefter vaknade han glatt upp mitt ibland mina medföljare med minnet av en levande dröm.
[23] Denna händelse hade givit en livlig, klar bild av dödsprocessen för alla närvarande, och senare  bidrog det i hög grad till att avlägsna varje kvarvarande rädsla för dödsögonblicket.
[24] Nu uppmuntrade jag mina anhängare att gå till vila, så att de i morgon skulle känna sig stärkta för ett stort arbete, och snart följde de alla detta råd.


Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.