lördag 30 maj 2015

45. Alla kan inte följa Herren fysiskt

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 45; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Natanael säger: "Så här långt har jag varit tvungen att instruera dig. Från och med nu ligger allt i Herrens hand. Vad Han vill, skall vi också vilja och göra, ty vi är alla fortfarande mycket torftiga i andligt avseende. Därför måste vi vara med honom, så att vi kan komma till Himmelriket. Tillsammans med Herren kommer vi att stå ut med allt lidande och förföljelse, så att vi med och i Honom får verklig tröst. Låt oss i hans namn vara ödmjuka i alla våra tankar, åsikter, önskningar och begär, och också i alla våra handlingar, så att vi verkligen kan ta den sanna jorden i besittning, som är Guds rena kärlek i våra hjärtan.
[2] Vi får inte heller sky landet där förhållandena är hårda och orättfärdiga. Vi  skall hungra och törsta efter sann rättvisa, eftersom vi har Honom med oss ​​som sannerligen kan tillgodose våra behov för evigt.
[3] Och vi skall själva vara barmhärtigast mot varenda en, oavsett om han är 
rättvis eller orättvis i sina förehavanden med oss, så att vi i Herrens ögon kan anses värdiga Guds stora nåd.
[4] Vi kommer också att överallt, precis som här framför er, vakta vår hjärtan så mycket som möjligt mot orenhet, så att inte Herren vänder sig bort från oss när vi möter Honom. För med ett orent hjärta kan man inte närma sig Gud och i all sanning andligen begrunda Hans anlete och hans verks rikliga under.
[5] Om vi ​​har ett rent hjärta, måste vi vara fredliga, tålmodiga och skonsamma mot alla. Ty ett argt hjärta kan aldrig vara rent, eftersom ilska alltid tillväxer på grund av stolthet. Men om vi har ett fredligt hjärta, kan vi som barn med tillförsikt närma oss Honom som gav oss  guds son-skap och Själv lärde oss att be till Gud som vår Fader.
[6] Det har ingen betydelse, min vän om vi , som du tror, ​​skall  förföljas i andra länder och platser på grund av vår högst rättfärdiga sak, för vi har Honom och genom Honom himlarnas Himmel. Och således är vi lyckliga redan här, ytterst lyckliga, oavsett om folk älskar oss eller hånar och förföljer oss för Hans skull, eftersom han är Herre över alla och allting. Vi tjänar Honom framför allt, som alla himlar lyder och är alltid beredda att tjäna, såsom vi kunde övertyga oss om igår och vid tidigare tillfällen, och detta enbart är vår högsta belöning och största ära. Var därför inte orolig för oss, ty vi vet och inser vad vi har att räkna med.
[7] Översteprästen blev ganska förvånad över detta tal så fullt av beslutsamhet och sade: "Sannerligen, om jag inte behövdes här och inte hade fru och barn och några andra förpliktelser, så skulle jag gå med dig."
[8] Natanael säger : "Vi har lämnat fruar, barn och andra saker och har följt Honom och våra fruar och barn är ändå i livet. Vet du vad jag tycker om detta: den som inte i den här världen, av kärlek till Honom, kan lämna vad det nu vara må, är inte värdig Hans nåd. Oavsett om detta är stötande eller ej, så är det så frågan står. Mitt hjärta säger mig detta, och i hjärtat är allt sanning när anden inom det har väckts till den levande tanken på Gud. Han behöver inte oss, men vi behöver Honom.
[9] Har ni någonsin hjälpt Honom att få den enorma solen att stiga upp ovanför den vidsträckta horisonten och sprida sitt himmelska ljus över den väldiga jorden? Eller har ni någonsin sett, än mindre smitt de bojor som Herren sätter på vindarna, hur han lägger band på blixten och den mäktiga åskan och havet i dess djup? Vem kan göra anspråk på att någonsin att ha hjälpt Herren med någonting? Och om det förhåller sig så, vem kan, när han kallas av Herren att följa honom, fortfarande tänka på sin fru, sina barn och sina saker och inte ovillkorligen följa - Honom, allt livs, alla himlars och alla världars Herre, som vi har väntat så länge på skall komma och som nu har kommit precis det sätt som alla profeter och patriarker hade förutspått?
[10] Översteprästen säger: "Om jag bara inte vore överstepräst, skulle jag i själva verket gör vad ni alla har gjort. Men jag är överstepräst och eftersom ni, som jag har hört, kommer att stanna här bara ytterligare en dag, behöver dessa människor, som är så svaga i tron, mig som ögat behövs för att se. Därmed förstår ni att jag måste stanna kvar här, inte så mycket på grund av min fru, mina barn och saker, utan snarare på grund av dessa svagt troende, som under ganska lång tid ändå inte helt kommer att överge sin gamla idéuppsättning om Messias karaktär och syftet med hans ankomst. Det kommer att kosta mig stor möda, men vad kan jag göra?
[11] Jag är nu övertygad om att er Mästare är den utlovade Messias, men vad skall man säga om min församling? Ni har sett hur många lämnade redan under predikan. Dessa är ansatta av misstroende som de nu ihärdigt kommer att sprida och många som fortfarande fanns kvar och igår var fullt troende har nu också sina tvivel och inte vet vad de skall tro.
[12] Tänk vilket jobb jag, som är ett orakel för dem alla, kommer att få. Men om jag inte omvänder dem, kommer de att ända till världens ände förbli vad ni än kan föreställa er, men inte vad de är tänkta att vara. Och se, det är den främsta anledningen till varför jag måste vara kvar här, och jag är övertygad om att Herren inte förnekar mig Sin nåd på grund av detta. Även om jag inte kroppsligen befinner mig i Hans sällskap, skall jag andligen förbli så för evigt och sträva efter att tjäna honom som en högst trogen tjänare och herde i full överensstämmelse med Hans här tillkännagivna lära, och jag tror att han kommer att gå med på detta. "
[13] Jag sade: "Ja, det skulle jag vilja det och det passar mig väldigt bra. Du kommer att bli ett utmärkt verktyg för mig i denna gemenskap och din belöning i himlen kommer en gång att bli stor. Men nu har det blivit kväll. Låt oss gå hem igen. Låt det ske."
[14] Efter dessa ord vi gick ner från berget och hemåt. Det var fortfarande en ganska stor folkmassa runtomkring, fastän många tidigare, när jag slutade min predikan, hade lämnat fulla av misstro och irritation.

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.