lördag 30 maj 2015

43. Ytterligare förklaring av Natanael

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 43; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

Nu blir översteprästen, liksom många andra, är helt bestört och säger efter en stund: "Ja, ja, nu förstår jag. Men varför talade inte Herren direkt så tydligt som du nu har talat? Då skulle jag säkert inte ha syndat mot honom."
[2] Natanael säger: "Om en sju-årig pojke skulle fråga mig detta skulle jag inte alls bli förvånad. Men jag undrar hur du, en av denna plats främsta visa, kunde fråga så.
[3] Skulle du inte också vilja fråga Herren varför han gav sädeskornet förmågan till gränslös utformning och utveckling av det träd som kommer ur detta? Varför finns trädets långtråkiga utveckling från sädeskornet och efter detta den långa väntan på den mogna frukten? Försök förstå hur dåraktig du fortfarande är.
[4] Herrens ord och undervisning är som alla Hans verk. Han ger oss Sin undervisning i frö-skidor. Dessa måste vi först så i vår andes jord, vars jord kallas kärlek. Då kommer utsädet att gro och växa till ett träd av sann kunskap om Gud och oss själva. Och från detta träd vi ska sedan i sinom tid kunna samla fullkomligt
mogen frukt till evigt liv.
[5] Kärleken är det väsentligaste. Utan den kan ingen andlig frukt tillväxa. Så ditt vete i luften och se efter om det växer och bär frukt för dig. Men om du lägger ner vetekornet i god jord, så kommer det att växa och bära flerdubbel frukt. Den rätta kärleken, är emellertid en lämplig jord för det andliga sädeskorn som vi får från Herrens mun.
[6] Detta är anledningen till att Herren för er alla nu har avskaffat den hårda mosaiska  strafflagen, så att ni snart i god jord kan växa er rikare i edra hjärtan. Ty den som bestraffar enligt lagen har liten eller ofta ingen kärlek alls och det gudomliga
ord-fröet kommer därför bara att utvecklas dåligt i honom. Den som straffas står ändå under dom där det inte finns någon kärlek, eftersom dömandet är kärlekens död.
[7] Därför är det bättre om ni inte omedelbart ser edra medmänniskors fel, utan är fördragsamma och tålmodiga. Och om de i sin svaghet ber er om något, så skall ni inte förvägra dem detta, på det att kärleken kan fortsätta växa inom er själva och även inom edra svaga bröder. När detta väl finns i överflöd inom er såväl som inom edra bröder, så kommer det gudomliga fröet inom er att växa och de svaga kommer då i sin styrka att betrakta er med god vilja och belöna er många gånger om för vad ni gjorde för honom när han var svag.
[8] Men om ni är snåla och kärva, när det gäller edra svaga bröder, kommer ni själva aldrig att nå fram till en gudomlig frukt inom er och dömandet av de svaga kommer till slut att också förstöra er. 
[9] När Herren sade: ”Ge också rocken till den som ber dig om din skjorta, ”ville han bara påpeka att ni, som är rika och har många ägodelar, bör ge rikligt till de fattiga
när de kommer till er. Därmed erhåller ni också mycket [kärleks-]jord i era hjärtan och blir därmed lyckliga av att besitta en sådan äkta jord. Och de fattiga kommer sannerligen att välsigna er. Ty från edra hjärtan får de den mest verkningsfulla predikan av Guds sanna evangelium och blir därigenom starka för ert eget eviga stöd. Men om ni ger snålt och beräknar när och hur mycket man ska ge, så hjälper ni varken er själva eller era fattiga bröder. Och på grund av det kommer dessa aldrig att bli ett stöd för er. "

 Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.