fredag 4 september 2015

Näringsråd. Bristerna i profeternas lagar.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 25; kap. 22; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag sade: ”Precis det som du just sagt. Det som är fräscht och väl tillagat och som går in genom munnen förorenar inte människan, och kommer heller aldrig att skada hans hälsa om det intas med måtta. Men människan bör inte äta kött från strypta djur, vilket är vanligt bland många hedningar, därför att vissa ojästa naturandar svärmar i djurs blod vilka nästan är som gift för människans fysiska natur och därför också kommer att förgifta människans blod, kommer att göra honom sjuk mycket snabbt varför han inte kommer att kunna uträtta sitt arbete.
[2] Ty se, efter jäsningsprocessen då det inte finns fler föroreningar i det, kan vinet mycket väl rekommenderas för alla för att stärka kroppen, såväl inre som yttre. Men när man dricker den omogna druvmusten ur vilka de orena naturandarna ännu inte har avlägsnats genom jäsningsprocessen, så är den drycken skadlig för honom. Det är därför man bara bör dricka gammalt och rent vin och druvmusten bör förvaras tills den är betydligt renad och har blivit minst 2-3 år gammal.
[3] Jag vet mycket väl att Moses begick några misstag med sitt folk, liksom hans bror Aron. Det är också därför som de båda inte kom till det förlovade landet. Aron kom till berget Hor. Han tilläts att få se det förlovade landet, lägga sig ner på berget och dö. Moses kom upp på berget Nebo, såg också det förlovade landet och var sedan tvungen att dö. Du, min käre vän, känner till båda bergen eftersom de ligger nära dig.
[4] Som sagt, Moses berikade speciellt Levi stam - som alltid var runt omkring honom - med mycket visdom. Han brydde sig inte så mycket om de andra stammarnas brutalitet och han styrde då och då över människor som en tyrann i de fall gudomen inte givit honom någon riktiga instruktioner, och därför fick han ofta tillrättavisningar av gudomen.
[5] Så var också fallet med alla de andra profeterna, ty inte en enda av dem gladde sig verkligen åt sin kallelse. Och gudomen var alltid tvungen att med alla slags metoder stå bakom dem och tillrättavisa dem och helt enkelt tvinga dem till handling. Men se detta är mycket normalt i denna värld eftersom gudomen inte kan och inte bör ta bort den fria viljan, kärleken, insikten eller förnuftet hos ens den visaste profet, ty i så fall skulle denne förfalla till att bli ett dött redskap.
[6] Med sin allsmäktiga Ande tvingar Gudomen en profet  att tala, skriva eller handla exakt så som Gud, enligt den gudomliga visdomens vilja under dessa stunder av hans verksamhet, vill att han skall handla. Men sedan låter han honom bli helt fri igen, och då kan han göra och handla på eget bevåg, och under den tiden han kan göra misstag precis som alla andra människor. Förstod du det, min käre vän? "

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.