lördag 5 september 2015

Jordiska bilder om andliga ting

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 19; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden, det är ande. Jag svarade honom vad som står skrivet i ovanstående vers 6. Det är: ”Bli inte förvånad över att jag talar till er på det här sättet. Eftersom det som kommer från köttet också är kött, oavsett som dött material eller som ett yttre hölje av köttet, men det som kommer från anden, är också ande eller evigt liv och sanningen själv."
[2] Men Nikodemus förstod fortfarande inte. Han ryckte på axlarna och blir mer och mer förvånad, inte så mycket över ämnet, utan för det faktum att han som en mycket klok farisé som känner till Skriften i grunden, inte kan förstå innebörden av vad jag sade. Ty han var mycket övertygad om sin egen visdom och valdes också till chef över judarna på grund av sin stora visdom.
[3] Det är därför som han blev mycket förvånad över att han oväntat funnit en mästare i Mig som gav honom mycket märkliga visdomsnötter att knäcka. Eftersom han inte visste vad han skulle tycka, frågade han mig en gång till: 

"Ja, hur ska detta nu tolkas? Kan en ande också bli gravid och sedan föda fram en ny ande?" Bli inte förvånad för vad jag sade till er:? Ni måste födas på nytt.

[4] Jag sade till honom: "Jag har redan sagt att ni inte skall bli förvånad över att jag sade till er: ni måste alla födas på nytt ".

Vinden blåser vart den vill, och även om ni kan höra dess prassel, så vet ni inte varifrån den har sitt ursprung och vart den går. Så är det med alla som föds ur anden.

[5] "Eftersom vinden blåser vart den vill, och ni kan höra dess prassel, men trots det, vet ni inte varifrån den har sitt ursprung. Samma som när du talar med någon som kommer från anden. Även om du kan se och höra honom, men eftersom han talar till dig på sitt andliga sätt, så förstår eller uppfattar ni inte vad han säger eller varifrån det kommer som han säger, och inte heller vad han menar med det. Men eftersom ni är en rättfärdig klok person, så kommer förmågan att ta in och förstå detta att ges till er vid rätt tidpunkt."

Nikodemus svarade och sade till honom: "Hur kan detta ske”?

[6] Nikodemus överraskas av dessa ord och säger efter en stund: "Då skulle jag gärna vilja höra från Er, hur detta kan ske, eftersom vad jag vet och förstår, det vet och förstår jag genom min kropp. När kroppen kommer tas ifrån mig, kommer jag knappast att förstå och uppfatta någonting. Hur, hur kan jag förvandlas från kropp till ande och hur kan min ande sedan få en annan ande och föda igen?"

Jesus svarade honom: "Men du är lärare i Israel och du vet inte det?

[7] Jag sade till honom: "Men du är en av de klokaste lärarna i Israel och du kan fortfarande inte uppfatta och förstå detta? Om du, som en mästare i Skriften, inte ens kan förstå detta, hur kommer då alla andra att ta det som knappt vet mer än att det har funnits en Abraham, en Isak och en Jakob?"

[8] Sannerligen, sannerligen säger jag eder: vi talar om vad vi vet, och vi vittna om vad vi har sett, och ni gillar inte vår vittnesbörd och accepterar den inte.

[9] "Men om ni inte kan uppfatta och förstå något så enkelt som detta, när jag talar på ett helt jordiskt sätt om andliga ting som genom detta blir till enkla jordiska ting, så jag undrar vad din tro kommer att göra om jag skulle prata med dig om himmelska saker på ett himmelskt sätt.
[10] Jag säger er: den ande som är ande i sig, kan bara veta vad som är ande och vad dess liv handlar om. Köttet är dock bara en yttre bark och vet ingenting om anden, såvida inte anden visar detta för sitt hölje, barken. Men er ande är fortfarande alltför mycket kontrollerad och täckt av ert kött, och därför vet den inte det. Men en gång kommer er ande att bli fri, som jag berättade för er tidigare.  Då kommer ni att förstå och acceptera vår vittnesbörd."
[11] Nu frågar Nikodemus: "Kära Mästare, Ni den klokaste man av alla kloka män, säg mig på ett begripligt sätt när den tiden kommer, som jag väntar på så innerligt."
[12] På detta svarade Jag: "Min vän, ni är fortfarande inte mogen nog för att tala om för er tiden, dagen och timmen. Lyssna, så länge det nya vinet inte är tillräckligt jäst, är det fortfarande grumligt. Och när man häller det i en kristallkopp och håller upp koppen i solljus, så kan inte ens detta exceptionella ljus gå igenom det. Och precis så förhåller det sig med människan. Så länge hon inte är tillräckligt jäst, och har tagit bort alla orena saker genom jäsningsprocessen, så kan det himmelska ljuset inte tränga in i hennes väsen. Men jag skall ändå berätta något. När ni förstår det, så kommer ni lätt att kunna avgöra när det skall hända. Så lyssna på mig."

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.